You are viewing a single comment's thread from:

RE: Appreciate Beauty of Nature with @phortun: round 33

in Amazing Nature4 months ago

Konečně se mi podařilo tohle místo vyfotit :-)
IMG_20201002_093756.jpg

This morning (2.10.20) I drove around this interesting place. The river Vydra makes its way here through a rocky riverbed. Photographed at Antýgl near Modrava in Šumava

Sort:  

Parádní snímek :) Snad ses při tom pokleku nenamočil :D

Ani jsem klečet nemusel. Ty kameny jsou dost velké :-)