You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hive'da Yakaladığım Arkadaşlar

in Ecency5 months ago

Convert request65.543 HBD

Power up yapayım derken başka bir şey yaptım 😂

Sort:  

sorun değil hbd'yi hive'a çevirmek için o da. hive geldiğinde power up yapabilirsin 🙂

canım leo tokenlarını stake et bir de bir an önce. airdrop yapılacak

Az önce yaptım canım tam da. Geldikçe yapmaya çalışıyorum unutmazsam :)