You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hive'da Yakaladığım Arkadaşlar

in Ecency5 months ago

Hive fiyatıyla birlikte enerjim de düşmüştü biraz ama şarj oldum sanki yazıyı okuyunca😃

Sort:  

😀
Teşekkür ederim. Ben de şarj oluyorum eski dostları buralarda görünce 🙂
!ENGAGE 25

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.