You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hive'da Yakaladığım Arkadaşlar

in Ecency5 months ago

çok teşekkür ederim @damla desteğin çok önemli bizim içim elimden geldiği kadarıyla devam ettireceğim postlarımı 😊

Sort:  

Ben teşekkür ederim canım her şey için. Dİscord üzerinden bu kadar haberleşemiyorduk. İyi oldu bu 🙂

!ENGAGE 25

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.