သားဝဠာဟိန်း ၁၁လပြည့် အမှတ်တရ မြင်းရုပ်စီး

in HIVE-MYANMAR3 months ago

မင်္ဂလာရှိကြပါစေ။

သားသား ဝဠာဟိန်း ၁၁ လ ပြည့်ပါပြီ။

img_0.29763624856727033.jpg

မြင်းရုပ်လေးစီး ပျော်နေပါတယ်။

img_0.5308478592247983.jpg

မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ

Sort:  

ချစ်စရာ သားသားလေးပါ...

ကျေးဇူးပါ

ဖိုးသားလေးတောင် တဖြည်းဖြည်းကြီး
hive တွေလည်း တဖြည်းဖြည်း
ဈေးကြီးလာရင်ကောင်းသပ။

ခု တက်လာနေပြီဗျ

Congratulations @walarhein! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Thank

You're welcome @walarhein 😊

သားသားလေးအတွက်happy birthday ပါ