Homemade curly kale chips - a delicious and healthy alternative to potato chips 🥬/ Czipsy z jarmużu - pyszna i zdrowa alternatywa dla czipsów ziemniaczanych

in Foodies Bee Hivelast month (edited)

j1a.jpg

You've probably heard of the various plant-based alternatives to potato chips. These can be apple, carrot, beetroot chips, as well as diminished - curly kale chips. I will show you in this post how to do them.

Pewnie słyszeliście o różnych roślinnych alternatywach do czipsów ziemniaczanych. Mogą to być czipsy jabłkowe, marchewkowe, burakowe, a także zmniej znane - czipsy z jarmużu. Pokażę wam w tym wpisie jak je zrobić.

j2a.jpg

Ingredients:

curly kale (3 large leaves)
olive oil
salt or hot pepper or granulated garlic

Składniki:

jarmuż (3 duże liście)
oliwa z oliwek
sól albo ostra papryka albo granulowany czosnek

j3a.jpg

As you can see, you don't need a lot of ingredients to make this snack, and what's cool, it doesn't take long. First, we remove the kale stalk with a knife and divide the leaves into small pieces. You can do it with a knife or, like me, just strip the leaves.

Jak widać składników do zrobienia tej przekąski nie potrzeba zbyt dużo i co fajne, nie zajmuje to wiele czasu. Najpierw usuwamy nożem łodygę z jarmużu i dzielimy liście na małe, czipsowe kawałki. Można to robić nożem, albo tak jak ja, po prostu obdzierać liście.

j4a.jpg

j5a.jpg

Curly kale is considered a very nutritious vegetable containing powerful antioxidants and anti-inflammatory properties. It is a rich source of vitamin K, vitamin C, carotenoids (β-carotene, lutein, zeaxanthin) and calcium. Like broccoli and other cruciferous vegetables, it contains sulforaphane. Kale is also an excellent source of iron. In addition, it contains folic acid.
Source: Wikipedia

In addition, it is worth mentioning that curly kale contains a lot of fiber.

Jarmuż jest uważany za bardzo pożywne warzywo zawierające silne przeciwutleniacze i mające właściwości przeciwzapalne. Jest bogatym źródłem witaminy K, witaminy C, karotenoidów (β-karotenu, luteiny, zeaksantyny), a także wapnia. Podobnie jak brokuły i inne warzywa kapustowate zawiera sulforafan. Jarmuż jest również doskonałym źródłem żelaza. Ponadto zawiera kwas foliowy.
Źródło: Wikipedia

Poza tym warto wspomniec o tym, że jarmuż zawiera dużo błonnika.

j6a.jpg

Then add 2 tablespoons of olive oil and a little salt to the leaves. You shouldn't overdo it with both olive oil and salt, because the chips will turn out tasteless. You can also make curly kale and hot pepper chips. They should then be sprinkled with spices with hot peppers. Garlic chips also seem cool. Then we sprinkle the curly kale with granulated garlic.

Następnie dodajemy do liści 2 łyżki oliwy z oliwek i trochę soli. Zarówno z oliwą, jak i z solą nie należy przesadzać, bo czipsy wyjdą niesmaczne. Można też zrobić czipsy z jarmużem i ostrą papryką. Należy je wtedy posypać przyprawą z ostrą papryką. Fajne wydają się też czipsy czosnkowe. Posypujemy wówczas jarmuż granulowanym czosnkiem.

j7a.jpg

In the next step, we put the leaves on baking paper, on a baking sheet.

W kolejnym kroku kładziemy liście na papierze do pieczenia, na blasze do pieczenia.

j8ba.jpg

j9a.jpg

Then put the pan with kale leaves in the oven preheated to 190 degrees. Bake the chips for 10 minutes.

*I used the recipe from Kwestia Smaku

Później wkładamy blachę z liśćmi jarmużu do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni. Pieczemy czipsy przez 10 minut.

*Korzystałam z przepisu z Kwestii Smaku

j10a.jpg

j11a.jpg

The chips come out very tasty, crunchy. You just have to be careful, because if you bake them for too long, or add too much salt or olive oil, they don't taste very good. It didn't work out for me a few times. It worked today :)

Czipsy wychodzą bardzo smaczne, chrupiące. Tylko trzeba uważać, bo jak upiecze się je za długo, albo doda za dużo soli, czy oliwy to niezbyt dobrze smakują. Mi kilka razy nie wyszły. Dzisiaj się udało :)

j12a.jpg

Enjoy your meal!

Smacznego!

j13a.jpg

Sort:  

Love your Foodie post!

Yum! You have been curated @anggreklestari on behalf of FoodiesUnite.net on #Hive. Thanks for using the #foodie tag. We are a tribe for the Foodie community with a unique approach to content and community and we are here on #Hive.

Join the foodie fun! We've given you a FOODIE boost. Come check it out at @foodiesunite for the latest community updates. Spread your gastronomic delights on and claim your tokens.

Join and Post through the Community and you can earn a FOODIE reward.

Banner_followBHcommentsize.png

Yum! I love Kale chips but I always seem to overcook them. I like that you use a timer to get this right and yours look like they came out perfect.


image.png
Natural Medicine supports wellness of body, mind, soul and earth on HIVE.
Come say hi via Lotus Chat or drop by our community - we'd love to welcome you!


Posted on NaturalMedicine.io