Dumplings with potato and cottage cheese stuffing and with cracklings ... in dough with spinach / Ruskie pierogi ze skwarkami... w cieście z dodatkiem szpinaku

in Foodies Bee Hive2 months ago (edited)

Dumplings with potato and cottage cheese stuffing, a bit unusual, because they are served with spinach dough, tomato soup, pork chop with potatoes and salad ... These are the so-called classics that you can get at the "Prasowy" Milk Bar in Warsaw.

Ruskie pierogi, takie trochę nietypowe, bo z ciastem z kawałkami szpinaku, zupa pomidorowa, schabowy z ziemniakami i surówką... To tak zwane klasyki, które można dostać w barze mlecznym "Prasowy" w Warszawie.

bar mmm1.jpg

I like this place very much, I used to come here often after work."Prasowy" Milk Bar is located in the very center of Warsaw, near the Politechnika Metro Station. Nearby is the Lalka creperie, about which I wrote yesterday

Bardzo lubię to miejsce, swego czasu często przychodziłam tu po pracy. Bar prasowy mieści się w ścisłym centrum Warszawy, niedaleko Metra Politechnika. W pobliżu znajduje się naleśnikarnia Lalka, o której pisałam wczoraj.

3.jpg

I've always liked that the tables are small and as I was walking alone I didn't have to occupy a large table, but I had a table that was sufficient for me. If someone needs a bigger one, two can be brought closer together. This bar evolved right in front of my eyes. First, the names of the dishes were written by hand with chalk on a huge blackboard, then, unfortunately, technical improvements were introduced and the dishes are displayed in electronic form on special displays. It's a pity because the handwritten names of the dishes had their own charm.

Zawsze mi się podobało, że stoliki są niewielkie i jak szłam sama nie musiałam zajmować dużego stołu, ale miałam taki wystarczający dla siebie stolik. Jeśli ktoś potrzebuje większego, można przysunąć do siebie dwa. Ten bar ewaluował na moich oczach. Najpierw nazwy dań były wypisywane ręcznie kredą na ogromnej tablicy, później niestety wprowadzono udogodnienia techniczne i potrawy pokazują się w formie elektronicznej na specjalnych wyświetlaczach. Szkoda, bo ręcznie pisane nazwy dań miały swój urok.

4.jpg

Another advantage of this place is the picture that hung on one of the walls of the bar. This is a funny, ironic picture with Papcio Chmiel Tytus, known from comic books. It says: "You have to find something to eat, because you can't count on the "Prasowy" Milk Bar here.

Kolejnym atutem tego miejsca jest obrazek, który wisiał na jednej ze ścian baru. To zabawny, ironiczny obrazek ze znanym z komiksów Papcio Chmiela Tytusem. Jest na nim napisane: "Trzeba skombinować coś do żarcia, bo na bar mleczny "Prasowy" nie można tu liczyć.

5.jpg

In milk bars, I also like compotes and soups. I usually bought tomato soup with dumplings or another main course. A delicious fruit compote is a must to drink.

W barach mlecznych lubię też kompoty i zupy. Pomidorową kupowałam zazwyczaj razem z pierogami, albo innym drugim daniem. A do popicia obowiązkowo pyszny owocowy kompot.

8.jpg

7b.jpg

Sort:  

Congratulations @katiefreespirit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Happy Birthday to the Hive Community
A successful meetup and its commemorative badge