Delicious shrimps in tempura from Pracownia Sushi Wola / Pyszne krewetki w tempurze z Pracowni Sushi Wola

kre1a.jpg

Shrimp in tempura reminds me of Japan. I really liked this breadcrumbs and the variety of food they made in it, such as tempura sweet potatoes, tempura cheese, and my favorite - tempura lotus flower. Today I was walking near Pracownia Sushi Wola and decided to buy myself a set of five tempura shrimps. I will write in this post how I liked this dish and how I rate this place.

Krewetki w tempurze kojarzą mi się z Japonią. Bardzo lubiłam tą panierkę i rozmaite jedzenie w niej przyrządzane, np. bataty w tempurze, ser w tempurze, a także mój faworyt - kwiat lotosu w tempurze. Dzisiaj przechodziłam niedaleko Pracowni Sushi Wola i postanowiłam kupić sobie zestaw pięciu krewetek w tempurze. Napiszę wam w tym poście, jak mi smakowało to danie i jak oceniam ten lokal.

kre2aa.jpg

I thought that it was enough to go in, order this dish and after a dozen or so minutes I would be able to take a ready-made take-out order. It turned out, however, that the restaurant during the pandemic does not employ chefs on site and the driver brings the dishes, the key was whether he had already left with orders from the chefs. A quick phone call to the driver. It turned out he was already in the car, but he came back to get me an order. A moment later, the driver would be on the road, and I would have to wait an hour and a half for the dish. I would definitely not do that, so I wouldn't eat shrimp today.

Myślałam, że wystarczy wejść, zamówić to danie i po kilkunastu minutach będę mogła wziąć gotowe zamówienie na wynos. Okazało się jednak, że restauracja w trakcie pandemii nie zatrudnia kucharzy na miejscu i dania przywozi kierowca, kluczowe było, czy już wyjechał z zamówieniami od kucharzy. Szybki telefon do kierowcy. Okazało się, że był już w samochodzie, ale wrócił się po zamówienie dla mnie. Chwilę później i kierowca byłby już w trasie, a na danie musiałabym czekać półtorej godziny. Na pewno bym się na to nie zdecydowała, więc krewetek bym dzisiaj nie zjadła.

kre3a.jpg

This is what the place looks like inside. It is a pity that only from May 29 people will be able to come here and eat there, while it stands empty, there were only two workers inside.

Tak wygląda lokal w środku. Szkoda, że dopiero od 29 maja będzie mógł zapełnić się ludźmi, a tymczasem stoi pusty, w środku były tylko dwie pracownice.

kre4a.jpg

After about a quarter of an hour my order arrived. I drove home quickly and was able to get a closer look at him. It was very nice and packed in a box with a fish theme. On the side it read "Let the sushi make you happy."

Po około kwadransie przyjechało moje zamówienie. Szybko dojechałam do domu i mogłam mu się bliżej przyjrzeć. Było bardzo ładnei zapakowane w pudełko z rybim motywem. Z boku miało napis: "Niech sushi cię uszczęśliwi".

kre22a.jpg

kre28b.jpg

On the paper package I also found a yellow note with the words: "Life is beautiful". You can see that some creative soul works there ;)

Na papierowym opakowaniu znalazłam jeszcze żółtą karteczkę z napisem: "Życie jest piękne. Widać, że pracuje tam jakas kreatywna dusza ;)

kre23a.jpg

After opening the box, I saw some large tempura tiger prawns and sprouts. The set also had a sweet sesame sauce and wooden sticks for eating prawns.

Po otworzeniu pudełka zobaczyłam kilka dużych krewetek tygrysich w tempurze i kiełki. W zestawie miałam jeszcze słodki sos z sezamem i drewniane patyczki do jedzenia krewetek.

kre25a.jpg

kre29a.jpg

The prawns were yummy. They had a great crispy batter. I really like sprouts and I treated them as a mini salad.

Krewetki były przepyszne. Miały świetną chrupiącą, panierkę. Mięso krewetki było smaczne. Bardzo lubię kiełki i potraktowałam je jako mini surówkę.

kre0a.jpg

Unfortunately, the sauce turned out to be terrible. He was totally sweet. I like sweet flavors, but it was impossible to eat. I threw it in the trash and poured soy sauce into a container. Unfortunately, I didn't have sesame seeds, and I'd love to add it to the sauce. The soy sauce tasted very nice with the shrimp dipped in it from time to time.

Niestety sos okazał się fatalny. Był totalnie przesłodzony. Lubię słodkie smaki, ale tego nie dało się jeść. Wyrzuciłam go do kosza i nalałam do pojemniczka sos sojowy. Niestety nie miałam sezamu,a chętnie bym go dołączyła do sosu. Sos sojowy bardzo fajnie smakował z zanurzaną w nim co jakiś czas krewetką.

kre33a.jpg

kre34a.jpg

In some time I plan to make such prawns in tempura at home. If everything goes well, I will write a post about it.

Za jakiś czas planuję sama zrobić takie krewetki w tempurze w domu. Jak wszystko dobrze pójdzie napiszę o tym post.

kre32a.jpg

Sort:  

Congratulations @katiefreespirit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 60000 upvotes.
Your next target is to reach 65000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

False-Positive phishing alert reported by antivirus software
Feedback from the May 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

I love tempura shrimp, and those look delicious, the restaurant looks very elegant too, pity to wait so long for the order. Well a lot of places have had to reinvent themselves to avoid closing, I imagine they are not hiring staff due to low sales.

Wow amigo excelente post, referente a esa comida, gracias por compartir, saludos.