Stormy sea

in The LIFESTYLE LOUNGE7 months ago

I pulled out some of my old photos and tried to play with some AI filters. And the results quite satisfied me.

Maybe this picture. He associates a fairy tale with a goldfish, specifically a scene where a man annoys a fish several times already, and a more and more angry fish emerges from a more and more stormy sea. (And the man either ignores the warning or fears his wife more than the waves).

However, here in the picture there is no man but a girl. Maybe her stepmother sent her to the sea. Maybe she's just curious or fascinated by the elements.

Vytáhl jsem nějaké svoje staré fotky a zkusil jsem si hrát s nějakými AI filtry. A výsledky mě celkem uspokojily.

Třeba tento obrázek. Asociuje mi pohádku o zlaté rybce, konkrétně scénu, kdy mužik rybku otravuje už po několikáté, a víc a víc nasraná rybka se vynořuje z víc a víc rozbouřeného moře. (A mužik buďto varování nedbá, nebo se své ženy bojí víc než vlnobití).

Tady však na obrázku není mužik ale dívka. Možná ji k moři poslala macecha. Možná je jenom zvědavá nebo ji fascinují živly.

Painnt_Creation_20200914_081207.jpg

The following photo was used as a template:

Jako předloha byla použitá tato fotka:

image.png

vote_follow_art.png

Sort:  

That's really cool! Love the finished result. !tip


If you are looking to join a great interactive & supportive #HIVE community on discord that not only welcomes ALL content genres but isn't just a massive sea of spammers and plagiarists... then come and join us in the Power House Creatives Server

It's nice how it looks different and looks very creative.