Zanzibar - Gray heron. Quite a common variety of heron, although it is rare in Zanzibar.

p03.jpg

p08.jpg

ENPL
Gray heron. Quite a common variety of herons, although it is rare in Zanzibar. He loves the ocean tides when the reef is exposed and shows the well-being of birdsCzapla Siwa. Dość pospolita odmiana czapli, aczkolwiek na Zanzibarze bywa rzadko. Uwielbia odpływy oceanu, gdy rafa jest odkryta i i ukazuje dobrobyt dla ptaków

p00.jpg

p01.jpg

ENPL
It forages during the day, meticulously penetrating the shallows down the drains.Żeruje w ciągu dnia, skrupulatnie penetrując płycizny po odpływach wody.

Braid

Warkocz

p05.jpg

ENPL
The characteristic braid on the back of the head leaves no doubt - I'm Heron Gray.Charakterystyczny warkocz z tyłu głowy nie pozostawia wątpliwości - jestem Czapla Siwa.

p04.jpg

p02.jpg

ENPL
There is no competition in Zanzibar, he travels the shallows alone in search of small fish and crustaceans.Na Zanzibarze nie ma konkurencji, samotnie przemierza płycizny w poszukiwaniu małych rybek i skorupiaków.

p06.jpg

p07.jpg

p09.jpg

p10.jpg

video

)Photo: Panasonic Lumix FZ82, Video: Go Pro 5, Paje Zanzibar
all photos and video were taken by me and are my property


© Copyright marianomariano

Sort:  

Awesome and pretty

Piękna