I'm perfect / Jsem dokonalý - Googlyeyes

in #googlyeyes9 months ago (edited)

I'm a digital and very smart device. No, I'm not cocky. I'm just perfect.
Laboratory precision multimeter, my name.I measure DC and AC current to the nearest hundredth of a milliamp. Likewise, voltage, electrical resistance and easily read even the frequency of the regular signal.
I help my master broaden his knowledge of the measured circuit.Everyone has gone for a break and my display is still on. Now I can finally look around. My master gave me eyes. I look into his lens. I'm indispensable. It's just me.
And you, Oscillus below me, you better say nothing. They knew why they should shut you down.

IMG_20200211_162005_790.jpg

Jsem digitální a velice chytrý přístroj. Ne, nejsem nafoukaný. Jsem prostě dokonalý.
Laboratorní přesný multimetr, jméno mé.
Měřím proud stejnosměrný i střídavý s přesností na setinu miliampéru.
Stejně tak i napětí, elektrický odpor a lehce přečtu dokonce i frekvenci pravidelného signálu.
Pomáhám svému pánu rozšířit obzor jeho znalostí o měřeném obvodu.

Všichni odešli na přestávku a můj displej stále svítí. Teď se konečně mohu rozhlédnout po okolí. Můj pán mi dal oči.
Dívám se mu do objektivu. Jsem nepostradatelný.
Jsem to prostě Já.

A ty, Oscilouši pode mnou, ty radši nic neříkej. Oni věděli, proč tě mají vypnout.

Steemit logo JJ jednoduché.jpg

Sort:  

:-)))) Hezké.
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.03064838 TRDO & @garygeo1 will get 0.02043225 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Díky ;-)

!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

To mě stačí obyčejný multimetr za 150 Kč :-)
Vše navíc je pro mě nepochopitelné.

Na běžné použití v domácnosti stačí bohatě i ten za 150 Kč ;-)
Tenhle je firemní.

!BEER
!COFFEEA
!shop


Hey @zirky, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @zirky here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

V #googlyeyes se už ukázalo USB, tak proč ne multimetr :-). Držím mu palce :-D
!trdo
!BEER

Povídá, že děkuje :-)

Už jsem mu oči vzal. Byl moc nafoukanej.

!BEER
!COFFEEA

8-D
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.16454138 TRDO & @bucipuci will get 0.10969425 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Funny story on your laboratory, those multimeters are so much gossip 😁
Best wishes for the contest!
Hugs

Thank you ;-)

!BEER
!COFFEEA


Hey @drakernoise, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Hi @jjprac!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.477 which ranks you at #18621 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 19 places in the last three days (old rank 18602).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 105 contributions, your post is ranked at #79.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

a great story and googly-post. extra thankyou for providing english translation xD

i know, your country is a land of !BEER and probably you do not need extra import from overseas, but anyway, heres an extra reward for your nice efforts!

Thank you ;-) Yes, my land is land of !BEER. And my city, Pilsen, is city of beer :-D
!COFFEEA for you ;-)


Hey @qwerrie, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @qwerrie for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, your post successfully recieved 0.19518976 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.10969425 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.02043225 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @jjprac here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

 9 months ago Reveal Comment