Coronavirus ?

in #filipinolast year

k52k6r.png

takot ka ba ? anong kinuha mo? nakikipagkita ka ba sa mga matanda ngayon? maging responsable sa lipunan

Sort:  

Don't believe the USA numbers. Only 5,000 tests have been done total.

Posted via neoxian.city | The City of Neoxian