Starting off nice and gentle but they almost ended in a fight,moody cats just like people! แมวมูดดี้เหมือนคน

in esteem •  6 months ago 

This is my entry for #dailypetphotography hosted by @kona and #catsnaps by @manorvillemike.

shtffc.jpg

I was very happy seeing loving and warm gestures between my two orange cats. Since Snow passed away, there was no leader in cleaning for the other cats seriously; he was the binding factor making every cat very loving towards each other. These two younger cats would never clean each other as long as fifteen minutes as Snow did on the past. But a few minutes of cleaning was good enough for reassurance.

g2bwi2.jpg

Within a minute, their moods suddenly changed from behaving like sweet angels turning into drunk hooligans looking out for a fight. Luckily I was standing close to the table so I walked towards them quickly. They were caught by surprised like naughty children feeling guilty of being caught red handed for doing something wrong. They both gave me an innocent look and hugged each other instead of starting a fight! I couldn’t believe what I was witnessing! Cats could think just likes children and could cover up for their mistake! These are not normal cats, they are becoming more like human everyday.

8bwur3.jpg

แมวที่บ้านมีนิสัยและพฤติกรรมเหมือนคนมากขึ้นทุกวัน เราดีใจมากที่เห็นแมวส้มสองตัว ดูแลกันอย่างรักใคร่สนิมสนม สมัยที่สโนวยังมีชีวิตอยู่ มันจะคอยช่วยเลียขนให้แต่ละตัวนานเกือบสิบห้านาที มันเป็นตัวเชื่อมโยงให้แมวทุกตัวรักกันและอยู่กันอย่างอบอุ่น พอเหลือกันสองตัว การดูแลกันแบบสโนวก็แทบจะไม่ได้เห็น เมื่อเราเห็นแมวส้มเลียขนให้กัน เราก็ค่อยโล่งใจ แต่แมวทำให้เราดีใจแค่สองนาที มูดของพวกมันก็เริ่มเปลี่ยน รักกันอยู่ดีๆ กลายเป็นเริ่มจะกัดกันแบบเจ็บๆ ซึ่งจะทำให้อีกตัวหนึ่งโกรธ แล้วตอบโต้ ความสงบสุขก็กลายเป็นการบาดหมางกัน

3dint2.jpg

โชคดีเรายืนอยู่ไม่ไกลนัก เราก็รีบเดินมาที่โต๊ะ แมวก็ตกใจทำหน้าตาตื่น เหมือนถูกจับได้ว่าทำอะไรผิด ทันใดนั้นมันก็เปลี่ยนจากการวางมวย เป็นการกอดกันแทน เราแปลกใจมากที่พวกมันคิดได้ เหมือนเด็กซนๆที่ถูกจับได้ว่าทำความผิด และพยายามกลบเกลื่อน แมวนี่ไวมากและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เร็วมาก พวกแมวนี่ไม่ธรรมดาเลย ฉลาดและเรียนรู้เร็วมาก เราก็หวังว่ามันคงยังพูดภาษาไทยไม่ได้ไปอีกนาน

3y9i1a.jpg

Both cats pretended that nothing wrong had happened and that they just loved each other very much.

5ae5w1.jpg

Wishing you a very nice and peaceful weekend.

Cheers.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

So cute!!

Thank you! The cats would be pleased!

How lovely!
Sly ginger beauties!

Thank you! They could be very smart and naughty!

This is because it is difficult to be perfect!
Or it’s not in their plans! :-)))))

Hi @kaminchan,

Thanks so much for partaking in #dailypetphotography! Please follow @dpet for upcoming events.
Our discord channel is up and running, come on over and say hi, lots of avil pet owners are awaiting you there.
https://discord.gg/GYrnsNm


Site

Delegation

Tip Bot

Event

Thanks for all your good work!

They are so good together...Wish more of mine were :))

They are only two so they only have each other! You have too many cats! So they take things for granted sometimes.

My orange cats started fighting really nastily recently and since they take off for days and days at a time! I miss them!

Oh! I think you ought to get them neutered! It’s the make hormone at work!
They will fight with other cats very fiercely when in season. They will be injured in fights!!

Take care.