စိတ်ပျက်အောင်မလုပ်နဲ့

avatar

img_0.8030031825123447.jpg
လူဆိုတဲ့ သဘာဝကိုက အမှားကင်းတဲ့လူဆိုတာ မရှိပါဘူး။

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လောက၌ ပြီးပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့လူဆိုတာ မရှိလို့ပါပဲ။

ကိုယ့်ရဲ့အမှားတစ်ခုအပေါ်၌ ထောက်ပြသွန်သင်ပေးမယ့်လူဆိုတာ ရှိတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် အလွန်ရှားပါတယ်။

ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမုန်းမခံနိုင်ကြလို့ပါပဲ။

နည်းမှန် လမ်းမှန်နဲ့သာ သူတပါးရဲ့အားနည်းချက် လိုအပ်ချက်တွေကို ထောက်ပြ ပြောပြတက်ကြမယ်ဆိုရင် အမုန်းခံရနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။

ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့အမှား ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို စေတနာနဲ့ ကူညီပြောပြလာတဲ့သူကိုတော့ စိတ်ပျက်အောင်တော့ မလုပ်မိဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။

author:@thurawinkyaw
photo images:unsplash.com0
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations @thurawinkyaw! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts.
Your next target is to reach 80 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - August 1st 2021 - Hive Power Delegation
0
0
0.000
avatar

ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ
ကျွန်နော်ကြိုးစားပြီးရေးတင်နေပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0
0
0.000
avatar

ယခုခေတ်မှာ ကိုယ့်ကိုနည်းပေးလမ်းပြမယ့်သူကခပ်ရှားရှားပါဗျာ

0
0
0.000
avatar

ရှားတယ်ဆိုတာထက် မရှိကြတော့ပါဘူး

0
0
0.000