My Actifit Report Card: January 20 2020steemCreated with Sketch.

in actifit •  2 months ago  (edited)

Tak včera jsem ani těch 5000 pohybů neudělal... Dnes jsem se také šetřil. Nějak se necítím. Syn už začíná druhý týden doma. Tentokrát je na řadě manželka. Je s ním doma ona. A na mě to leze...

Dnes se nepřihodilo nic mimořádného. Fotil jsem si nějaké kanály, byl jsem v hrabárně lega a nechal tam dvě stovky. Manželka říká, že už toho lega máme dost, ale tomu holky nerozumějí... Koupil jsem synovi černého kostlivce, villagera a asi dvacet dílků, co se z nich dají stavět suroviny... Někdy asi nafotím lego sérii. Jen nevím, pod jaké tagy.

V Drugwars se schylu je k válce... Něco mi říká, že zítra ve čtyři přijdu z práce a najdu svoje země v trockách. Třeba aspoň vyskočí Drug Dollars. Nějaký zoufalec by je mohl poptávat, aby s námi zatočil. Prodal bych je protivníkovi? Ale on je vlastně nepotřebuje, může platit steemem. Ale DWD je možná výhodnější. Nevím.

Jsem dnes líný i dodat sem i svoje logo... Asi si půjdu dát protivirotického panáka, abstinence, neabstinence...


11030
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dej si něco ostřejšího ;)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.95307638 TRDO & @jjprac will get 0.63538425 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jak se krásně česky říká, je třeba vypálit červa. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.02278125 TRDO & @garygeo1 will get 0.01518750 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo

Congratulations @kaniz, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.02211300 TRDO & @kaniz will get 0.01474200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week
You got more than 9250 replies. Your next target is to reach 9500 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @jjprac, 2.51% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

!trdo for regular actifying.

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.33597788 TRDO & @ekushya will get 0.22398525 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.15962063 TRDO & @bucipuci will get 0.10641375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.28834988 TRDO & @shoaib21 will get 0.19223325 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo

Congratulations @techtip, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.28470488 TRDO & @techtip will get 0.18980325 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 148.31 AFIT tokens for your effort in reaching 11030 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.70% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 88.9100 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Ahoj, @hairyfairy nominoval tvůj poslední pelmel do mé sobotní rubriky, ale já ti ho upvotnul už dřív, tak ten "nominační" upvote s dovolením šoupnu sem... Stejně je to nula nula nic, nějak se mi v poslední době nedaří udržet VP na slušné úrovni...

Díky. Každý upvote počítá.

Jak to dopadlo v DW? Byla ta očekávaná válka?


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.06946763 TRDO & @xlisto will get 0.04631175 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 2.13609153 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.10641375 TRDO curation
@jjprac earned : 0.63538425 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.0151875 TRDO curation
@ekushya earned : 0.22398525 TRDO curation
@kaniz earned : 0.014742 TRDO curation
@shoaib21 earned : 0.19223325 TRDO curation
@techtip earned : 0.18980325 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04631175 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site