@phortun´s Monday tipping contest #20: winner announcement

in #challenge9 months ago

Hi there my Steemian friends and followers!

I am excited to announce the winner of the 20th round of my regular Monday tipping contest :)

The participants of the contest were supposed to guess the price of Steem today at exactly 10:00 A.M. Central European Time (CET).

logo.jpg

The Seem price (rounded to 3 decimal digits) at that particular moment was $0.123 as you can see in the following print screen taken from coinmarketcap.com today at 10:00 A.M. (CET):

Bez názvu.png


I checked all submitted entries in the original post and the only correct tip $0.123 was submitted by @jjprac.

Congratulation @jjprac, you are the winner of this round! I have just sent you 3 Steem as the reward, you can check that in my wallet :)

Thank you everyone for your participation. I hope you enjoyed the contest. You can join the next round next Monday ;)


Check out the ranking of the most successful participants!


Rank Name Number of wins
1.@ritxi5
2. - 5.@eii2
2. - 5.@borran 2
2. - 5.@shashiprabha 2
2. - 5.@krakonos 2
6. - 12.@liltammy 1
6. - 12.@dronegraphica 1
6. - 12.@mastersa 1
6. - 12.@tulio77 1
6. - 12.@lavanyalakshman 1
6. - 12.@minhaz007 1
6. - 12.@jjprac 1

This post was created by me for the Steem blockchain exclusively.
uvodka.jpg


Thank you for visiting my blog. If you like posts about #nature, #animals, #ecology, #crypto, #traveling, #photography and discovering secrets and beauties of the #world, feel free to follow me as these are the topics I mostly write about. Have a wonderful day and keep on Steeming! :)

Sort:  

To jsou věci, ten infantilní tip vyšel :-D
Díky za výhru. Proměním jí v SBI ;-)

Myslím, že to bylo vůbec poprvé, co to někdo trefil přesně :)

S výhrou nalož, jak uznáš za vhodné. Já už právě SBI podporovat nechci. Ceny ve všech svých soutěží měním na Steem. Ve středu o tom napíšu článek ;)

Pozdě, už jsem tě uvedl jako sponzora :-)
Pardon, to bylo naposledy ;-)
Každopádně výhra potěšila. Říkal jsem si, že jsem v tipování ještě nevyhrál ;-)

Aha, tak děkuji :) Je to od tebe samozřejmě hezké, že ses o tu výhru vlastně takhle podělil. Já jsem jen v poslední době nějak nabyl dojmu, že celý ten projekt zase takové terno není a že budu raději své výherce podporovat přímo Steemem. Jak říkám, ve středu to rozeberu v samostatném postu ;)

Není zač. Jsem zvědav na článek ;-)

Congratulations @phortun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 8750 replies. Your next target is to reach 9000 replies.
You published a post every day of the week
You published more than 750 posts. Your next target is to reach 800 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!BEER
for you

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 0/10 - need recharge?)