You are viewing a single comment's thread from:

RE: Habitica - jak se motivovat k dosažení cílů

in #ceskylast year

Každý jsme jiný a i jinak reagujeme na motivace. Někdo si rád hraje, jiný se předvádí, či se hecne s přáteli. Pokud dokážeš najít ten svůj motivační koncept, máš na půl vyhráno.