ZRUŠENO

in #cesky2 months ago

To si děláte prdel

... jsem si pomyslel když jsem se to dozvěděl, když jsem byl již téměř na cestě
image.png

Nejen dle mého ale i dle pořadatelů "Zároveň bychom chtěli jasně říct, že se jedná o bezprecedentní opatření, které od teď neumožňuje plánovat téměř nic. Nejen nám, ale i ostatním pořadatelům. A s tím nesouhlasíme."
se jedná o bezprecedentní záležitost.

Bohužel dnes je holt taková hrr doba. Jsou jiné místa, kde by se to mělo řešit, ale to by bylo na dlouho...

Držím pěsti všem, co to tu s tímhle nesmyslným uvažováním chtějí dostat až tak daleko, že lidi budou srát na úplně všechny a to i ROZUMNÉ požadavky hygienických stanic...

Howgh

Sort:  

Nefestival nedopadl... Ale dva až tři dny se odfestivalovaly, ne? V životě jsem na žádném festivalu nebyl.

Congratulations @shebe! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 48000 upvotes. Your next target is to reach 49000 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP