You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mars...

in #cesky2 months ago

To máš jak u hokeje. Hraje se bez lidí , tak se Ti platnost posouvá 😄

Sort:  

Tak potvrzeno. Může být a nebo ještě špatně ???

stažený soubor  kopie.png