Ještě to jde...It's still going ...

in #ceskylast month

Prostě už je doba , kdy si musíme užívat i maličkostí a hlavně dokud to jde. Proto si i my v Omicích užíváme při té sněhové nadílce každou volnou chvilku k zimním radovánkám. Máme na to taky plno času , protože chodit do práce je pro některé z nás sci-fi nebo prostě hudba budoucnosti ( spíš zbožné přání ) a tak mám alespoň já plno času na rodinu. Při té bídě jsem za to samozřejmě rád , protože dřív jsem na ně měl čas tak maximálně o víkendu. Ale zase na druhou stranu jsem vydělával peníze a tak jsem o tom víkendu mohl vzít rodinu někam na výlet. Teď děláme výlet kolem Omic 😃. A na druhou stranu , moje žena dělá ve zdravotnictví , takže ta teď nemá čas vůbec 😆.Nicméně , užíváme si tyto společné chvíle a já se je snažím zaznamenat pro časy příští. A myslím si , že to kolem Omic bude na jaře (vzhledem k té vláze jaká je ) úžasný.

It's just a time when we have to enjoy even the little things and especially as long as we can. That is why we in Omice also enjoy every free moment of winter fun during the snow. We also have a lot of time for that, because for some of us going to work is sci-fi or just the music of the future (rather a pious wish) and so at least I have a lot of time for family. Of course, I'm happy about that misery, because I used to have time for them at most on the weekend. But on the other hand, I was making money so I could take my family on a trip that weekend. Now we are doing a trip around Omic 😃. On the other hand, my wife works in health care, so she doesn't have time at all right now. However, we enjoy these moments together and I try to record them for the next times. And I think it will be amazing around Omice in the spring (given the power it is).

20210120_110107.jpg

ve střehu před vycházkou...alert for outing ...

20210117_104125  kopie 2.jpg

chvíle odpočinku...moments of rest ...

20210117_104138.jpg

20210119_1617311.jpg

prostě zimní radost...just winter joy ...

20210119_162650.jpg

máte taky někde v okolí takové jeskyně ?...do you also have such a cave somewhere around it?

20210119_162635.jpg

určitě máte 😆...you definitely have...😆

Sort:  

!wine


Cheers, @zirky You Successfully Shared 0.100 WINE With @mcmira1.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 1/3 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 1.100 HIVE

!WINE


Cheers, @mcmira1 You Successfully Shared 0.100 WINE With @zirky.
You Earned 0.100 WINE As Curation Reward.
You Utilized 1/3 Successful Calls.

wine-greeting


WINE Current Market Price : 1.100 HIVE

!BEER
za použití #aroundworld


Hey @mcmira1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.