You are viewing a single comment's thread from:

RE: "Armor project" for a ten-year-old son / Projekt Brnění pro desetiletého syna (II.) ...

in #cesky2 months ago

Nemám tak dlouhou sešívačku. Kdybych ji koupil, hrozilo by, že ji použiji jednou... Mám tavnou pistoli. Tetrapak a látka.... Nevím. Nápad se bude vyvíjet. Díky za námět.