How to make a snowman. When there is no snow ...steemCreated with Sketch.

in cesky •  2 months ago 

My son is already sad about this winter. No snow...
We all have some paper at home. Some glue and scissors will also be found. And when the extra paper is colored ... You see the result.
P1120010.JPG
Side view...
P1120011.JPG
We make a snowman friend through another technique. We'll pick up some cosmetic cleaning things for my wife. And...
P1120012.JPG
And again side view ...
P1120013.JPG
What about my son? What about my son? Starting to make a snowman mask ...
Háša.jpg
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Jak udělat sněhuláka. Když není sníh...
Syn je už smutný z průbehu letošní zimy. Žádný sníh... Ale kdo chce, hledá zpúsoby, atd... Slíbil jsem mu, že sněhulák dnes bude. A nakonec jsou hned dva.

Nějaký papír máme doma všichni. Také lepidlo a nůžky se najdou. A když je ten papír navíc barevný...
P1120010.JPG
Výseledek vidíte. A ještě boční pohled...
P1120011.JPG
Uděláme sněhulákovi kamaráda jinou technikou. Sebereme manželce nějaké kosmetické čistící tentononc a...
P1120012.JPG
A samozřejmě ještě boční pohled...
P1120013.JPG
A co na to můj syn? Začíná si vyrábět masku sněhuláka...
Háša.jpg
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png
A pro dnešek už bylo toho výtvarna dost. Aspoň na mě. Já jsem učitel češtiny a dějepravy, nikoliv výtvarných technik...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hlavně aby to neviděl váš ředitel. Jinak bys měl záskoky i na výtvarku :-)
!COFFEEA
!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.15925613 TRDO & @bucipuci will get 0.10617075 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jednak máme ředitelku, jednak už jsem suploval snad všechno, výtvarku nevyjímaje.

Univerzálnost zaměstnanců se cení. Bohužel však většinou jen slovy :-)
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.02162700 TRDO & @garygeo1 will get 0.01441800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7500 comments. Your next target is to reach 8000 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Nice!
There hasn't been any snow here either :(

Povedli se :)

!BEER
!trdovoter

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.79473150 TRDO & @jjprac will get 0.52982100 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 0.97561463 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.10617075 TRDO curation
@jjprac earned : 0.529821 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.014418 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @jjprac, 2.51% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP