Brave Leprechaun Čimísek and devils

in cesky •  9 months ago 

P1110560.JPG
It has been a long time since two old devils settled in Cimice Grove. And right there they started doing a dirty trick against people.

They conjured a carriage, transformed themselves into horses, and hitched themselves into the carriage. They left the carriage on the forest road. Woe to the one who got into the carriage to see what it is... At that moment, the carriage soared and flew straight into the Čimice Puddle ... Nobody had ever seen the poor man again.

But Čimisek surprised the devils and turned them into wood. Satan himself freed the devils. But their equine forms in the carriage remained. Now you can see them on the playground. My son personally demonstrates their current harmlessness ...
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Už je to hodně dávno, co se v Čimickém háji usadili dva staří ďáblové. A hned tam začali provozovat své špinavé triky proti lidem.

Vyčarovali si kočár, sami sebe proměnili v koně a do toho kočáru se zapřáhli. Kočár nechali stát na lesní cestě. Běda tomu, kdo do kočáru nastoupil, aby se podíval, čí je. V tem okamžik se kočár vznesl a vletěl rovnou do Čimické louže... Ubožáka pak už nikdo nikdy nespatřil.

Ale Čimísek ďábly překvapil a nechal zdřevěnět. Sám Satanáš dábly osvobodil. Ale jejich koňské podoby zapřažené v kočáře zůstaly. Teď je můžete vidět na dětském hřišti. Můj syn osobně předváví jejich současnou neškodnost...
@cleverbot

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos got 6 TRDO & @jjprac got 4 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Token distribution bot developed by @ali-h

Taky děkuju. Ještě existuje !CHOPS Ale ten taky vůbec nemám...

Není zač ;-)

hehe... sweet story :D

It's pretty "eyes-on-eyes"-ish so I don't think it will run in the contest but I enjoyed reading the story very much :D

Stories are easier for me than photos. So during the week I will add a photo with another story specially for googlyprize.

no worries there... not every #googlyeyes post has to be part of the contest. I am always happy to read your stories either way and I'm already looking forward to the next one! If it is one that qualifies for the contest... I'll be even more pleased :D

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Ano, i tento Čimísek si zaslouží GEEK.
15000 GEEK se přesouvá do tvé peněženky :-)

D9ky. Třeba z těch Geeků někdy něco bude. (Dneska mi Steemit opravdu blbne...)

:-). Mi zase blbne actifit. Dnešní post se tam vůbec neukázal