You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dvojjazyčné knihy

in #ceskylast year

To je šikovný tip k výuce angličtiny ;-)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop