Očkovací centrum na veletrhu

in #cesky3 months ago

Měl jsem tu čest poznat práci velkokapacitního centra na brněnském výstavišti. Musím pochválit organizaci, jak tam vše pěkně fungovalo. Personál milý a v obou případech v dobré náladě.

Z jedné strany je do pavilonu vstup pro pěší.
IMG_20210311_134839.jpg

A z druhé pro motoristy.

ockovani.jpg

Po změření teploty sepíší pracovníci s očkovaným dotazník. Po rozhovoru s lékařem se ho ujme dobrovolník, který jej dovede do kóje, kde usadí na židli. Jakmile je šest židlí obsazených, zdravotní sestřičky rozdají dávky. Následuje čtvrthodinová čekací fáze, kdy se čerstvě naočkovaným věnuje dobrovolník, který rozptyluje obavy a odpovídá na dotazy. Na závěr přijde doktor, který se všech zeptá jak se cítí, upozorní na možné příznaky a pokud je vše v pořádku, propustí ovakcínované osoby domů.

IMG_20210311_142246.jpg
Velkokapacitní centrum denně upotřebí kolem 1 000 dávek, ale mohlo by očkovat až 3 500 lidí, pokud by byl vakcín dostatek.

Respekt zaslouží organizátoři včetně představitelů města. Procedura má řád, vše je dobře označeno, nečeká se příliš dlouho ani na vyplnění dotazníku a pak už jde vše jako po másle. S chválou nemohu vynechat sehraný personál od lékařů, přes zdravotní sestry po dobrovolníky.

A jak jsem vakcinaci snášel? První dávka proběhla úplně v pohodě, skoro jsem o očkování nevěděl. Zato po druhé injekci mě ruka začala bolet téměř okamžitě. Další den byla bolest ještě intenzivnější, přidala se celková únava a odpoledne i bolest hlavy. Ale třetí den už bylo vše v pohodě.

tazi_vcela2-pr.png

Sort:  

Congratulations @hairyfairy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 14000 upvotes.
Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the April 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Tak to je fajn, že vše funguje a měl jsi jen malé vedlejší účinky. Já teprve čekám na pin 2.