Metronom

avatar

Webp.net-gifmaker.gif

Místo se zajímavým osudem. Stalinův pomník přezdívaný fronta na maso býval největším sousoším v Evropě. Odstřelen byl v roce 1962, sedm let od odhalení. Od roku 1991 na Letné kmitá (občas nekmitá) pětadvacetimetrový metronom.

IMG_20210707_125623.jpg

tazi_vcela2-pr.png0
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations @hairyfairy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 450 posts.
Your next target is to reach 500 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000
avatar

Ty jo, metromost bez lidí, to se jen tak nevidí. Ne v době, kdy tam chodívám já :)

0
0
0.000
avatar

Praha bez turistů je mnohem sympatičtější 🙂

0
0
0.000
avatar

Zrovna na metronom chodívají hlavně místní.

0
0
0.000