Brněnský místopis VII. aneb z Role na Čáru

in #cesky2 months ago

Moderna mezi historickými paláci. Tak by se dal popsat pohled na tři budovy nacházející se na levé straně náměstí Svobody, když se přijde z Masarykovy ulice.

palace.jpg

Nalevo od obchodního centra Rozkvět stojí Kleinův palác z poloviny 19. století. Rodině patřily železárny v Sobotíně, kvůli zakázce na stavbu Ferdinandovy dráhy ale Kleinovi přesídlili do Brna.

klein.jpg
Objekt prošel v roce 1994 nákladnou rekonstrukcí. Z budovy s oprýskanou fasádou nesoucí stopy po bojích z druhé světové, a které reálně hrozila demolice, se náhle vyloupla ozdoba celého náměstí.

IMG_20210409_191313.jpg

rozkvet.jpg

Obchodní centrum Rozkvět bylo postaveno v roce 1950 na místě domu, který dostal zásah leteckou pumou. Při rekonstrukci (2004 - 2005) dostal nové prosklené průčelí a venkovní žaluzie skrývající původní fasádu. Pasáž v budově ústí do Panské ulice a je možné jí projít i do sousedního Domu pánů z Lipé. V minulém roce byla v domě otevřena (bohužel jen na chvíli) expozice s motýli z amazonského pralesa. Dalším a volně přístupným lákadlem je prezentace firmy vyrábějící akvária, v jednom se prohání malý žralok.

rozkvet (1).jpg

Dům pánů z Lipé, nebo též Schwanzův palác, nechal koncem 16. století postavit obchodník s vínem Kryštof Schwanze na místě gotického domu, který patříval šlechtickému rodu z Lipé. Jedním z jeho majitelů byl i generál Raduit des Souches, který úspěšně řídil obranu města proti švédským vojskům v době třicetileté války.

IMG_20210409_190656.jpg

Dpl2.jpg

Terasy Domu pánů z Lipé a OC Rozkvět jsou přístupné (využívají je restaurace) a skýtají krásný pohled na centrum Brna.

tazi_vcela2-pr.png

Sort:  

Congratulations @hairyfairy! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - May 1st 2021 - Hive Power Delegation
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Congratulations @hairyfairy! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day! This entitles you to a level 1 badge.
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - May 1st 2021 - Hive Power Delegation
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Jj , máme to tam pěkný.Jen ten Rozkvět tam úplně nesedí.Bydlel jsem kousek vedle v "18".😃