Brněnský místopis II:

in #cesky4 months ago

Opustíme brněnské hlavní nádraží i hlavní poštu a opatrně přejdeme širokou Nádražní ulici. Lze k tomu využít i podchod, ale je otázka, která varianta je míň nebezpečná. Octneme se v ústí ulice Masarykovy.

Ústí Masarykovy.jpg

Nad vchodem do KFC nás plastická deska informuje, že v těchto místech stávala Ferdinandova brána (1835 - 1864). Ještě před ní zde ale byla od první poloviny 14. století Židovská brána. Jakou jedinou z pěti městských bran přes ni mohli po zaplacení židovského mýta do města vstupovat Židé.

Ferdinandova_brána.jpg

Za povšimnutí stojí dvě budovy na opačné straně ulice, obě jsou rohové. V jednopatrové funkcionalistické stavbě z roku 1928 na rohu ulic Nádražní a Bašty již leta sídlí pobočka Čedoku. Postavena byla v souvislosti s konáním Výstavy soudobé kultury pro Městskou ubytovací kancelář.

Čedok.jpg

Protější pozdně klasicistní palác Padowetz má o 90 let delší historii vážící se k přivedení železnice do Brna. Nechal jej postavit statkář Lorenz Padowetz v místě hradeb a části Židovské brány a zřídil zde hotel U císaře rakouského.

Padowetz3.jpg

Hotel zde fungoval do konce druhé světové války. Za socialismu zde podnik RaJ v přízemí provozoval bufet IV. cenové skupiny a restauraci III. cenové skupiny v 1. patře. V současné době většinu ploch paláce zabírají kanceláře, ale objevily se snahy o vzkříšení hotelových tradic, které z důvodu nedostatku kapitálu nebyly realizovány.

Padowetz2.jpg

Pokračování příště.

tazi_vcela2pr.png

Sort:  

Staro !BEER

!BEER


Hey @hairyfairy, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Rád jsem se prošel.
!BEER
!WINE


Hey @hairyfairy, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.