You are viewing a single comment's thread from:

RE: Rýžovar I. (a tak trochu soutěž)

in Česky!2 months ago

Chtějí si vyrábět saké nebo jiný alkoholický nápoj z rýže ;)