Pro spasitele / For the Savior

in cesky •  3 months ago 

Increasingly, I see a comment in the style of "God loves you." Though unbelieving Thomas, thank God for it. Yes, thank God. Not to the sender of these comments.

The sender is probably a very rich person. Definitely one of the killer whales. And as we know, killer whales are ferocious. This corresponds to the behavior of the sender. When I replied to his 'salvation' comment that I didn't want to spam my articles this way, he used another subaccount and gave me a fairly decent downvote.

Don't you want my way of salvation? Okay, you get a stick on your head.

It seems rather doubtful to spread faith and awareness in this way. I wonder if any man can save another in the question of faith? If I lay faith in the doctrine, salvation is the highest thing, and I can achieve it only by my actions.

Forcing faith is, in my opinion, the most serious crime against the highest.

So unreported to the Savior!
Not even a thousand strokes in the head make me accept your way. On the contrary. Every other blow closes my eyes, heart and soul. Only I, as a free being, can decide (for myself) how I approach the question of faith. I know for sure that your style provokes resistance.
I will not be down to the downvote of your comments, but I will close them consistently so that they are not visible under my articles.

czmap.png

Stále častěji vidím pod mými články i články jiných uživatelů steemit.com komentář ve stylu „bůh tě miluje.“. Ač nevěřící Tomáš, děkuji bohu za to. Ano, děkuji bohu. Ne však odesílateli těchto komentářů.

Odesílatel je patrně velmi bohatá osoba. Rozhodně patří mezi kosatky. A jak známo, kosatky jsou dravé. Tomu odpovídá i jednání odesílatele. Když jsem mu na jeho ‚spasitelský‘ komentář odpověděl, že si nepřeji aby tímto způsobem spamoval mé články, použil jiný podúčet a dal mi na mou odpověď docela slušný downvote.

Nechceš můj způsob spasení? Dobrá, dostaneš klackem po hlavě.

Šířit víru a osvětu tímto způsobem se mi jeví poněkud pochybné. Napadá mne otázka, jestli vůbec nějaký člověk může v otázce víry spasit jiného člověka? Pokud laicky chápu věrouku, tak spasení je věcí nejvyššího a dosáhnout ho mohu jen svými činy.

Vnucování víry je podle mne ten nejtěžší zločin proti nejvyššímu.

Takže nevážený spasiteli!
Ani tisíc ran klackem do hlavy mne nepřinutí přijmout tvůj způsob. Naopak. Každá další rána uzavře mé oči, srdce i duši. Jen já, jako svobodná bytost, se mohu rozhodovat (sám za sebe), jak budu přistupovat k otázce víry. Vím zcela jistě, že tvůj styl u mne vyvolává odpor.
Nebudu se snižovat k downvote tvých komentářů, ale budu je důsledně zavírat aby nebyly pod mými články vidět.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To je nějaká násilná víra, tedy. Se divím, že ještě není zablokován, takhle spamovat. Jestli to jde tedy na základě četných downvotů.
!trdo
!COFFEEA

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.01931850 TRDO & @garygeo1 will get 0.01287900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Pár citátů z bible a hafo reklamy. Minimálně dva účty mu zneviditelnili, tak si pořídil dalších X. Reputace všude v mínusu.
!BEER

Že mu to za to stojí. Nechápu.

Asi ano, protože jinak by to nedělal.
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

  ·  3 months ago (edited)

Jsme zatím slabí na to, abychom té tučné velrybě odpověděli mohutnými downvoty.
Ale čas, kdy budeme silní, jednou přijde ;-)
:)

Aha. Tak to jo. :-) Jednou jistě.

  ·  2 months ago (edited)

Do té doby je podobná individua lepší ignorovat, aby se nezačaly mstít. Ignorace je to, co je ničí. Každý škodič potřebuje publikum a hlavně reakci. A bez ní ho to nebaví.
Steemití systém je nastaven tak, aby podobné případy potíral. Downvoty nepřináší žádný zisk.
Ten, kdo se takhle chová, vyhazuje peníze oknem. Kupuje si nové účty a pronajímá si SP. Za vše platí a nemá z toho nic, jen ten pocit ze škodění. To je dlouhodobě neudržitelné. Sám se zničí.

To jo, nějakou dobu se tu objevuje a pak zmizí.

Ti, jenž křížové výpravy konají a mečem a ohněm potírati by ježka chtěli, mají hněv můj spravedlivý!

Nechť tyto amulety posílí tvoji sílu odolávat falešným prorokům!

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
a nekřesťanský
!shop

Vřelé díky tobě, šlechetný zastánče utiskovaných.
Tu na oplátku jsou mé odpustky :-)
!BEER
!COFFEEA

Děkuji Ti ;)

!BEER

:-)
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.78792750 TRDO & @jjprac will get 0.52528500 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @jjprac here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

To jsou mi teda věci. Steemití demokracie se ubírá zajímavým směrem.

Spasitelů jsou všude stovky. V běžném životě se jim dá někdy vyhnout. Tady je to trochu složitější.
!BEER

Tady taky. Zmáčkneš křížek v horním rohu obrazovky a bude ticho :).

!BEER

Taky řešení :-)
!BEER


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Takových trollů už tu bylo a ještě bude... Prostě to ignoruj a hlavně si nic neber osobně ;)

Občas je třeba do toho šťouchnout :-)

Congratulations @jjprac, 2.51% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.28370250 TRDO & @krakonos will get 0.18913500 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 1.0909485 TRDO from below listed TRENDO callers:

@garygeo1 earned : 0.012879 TRDO curation
@jjprac earned : 0.525285 TRDO curation
@krakonos earned : 0.189135 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site