Malá nápověda pro Actifit. / A little help for Actifit.

in cesky •  last month 

Google translate from Czech.
Many of us use ACTIFIT, and some are going to try it. The app has come a long way since its launch and has been improved over time. Not all existing users have captured all changes.
I will try to present a few changes here so that existing users can revive memory and new users get some idea of ​​the possibilities of the application.
The Czech manual for installing the mobile application and editing the daily report has already been created and can be found at steem.center.

Actifit market:
is a relatively new application feature. Here you can purchase 'enhancements' for your AFIT account. Individual Gadgets allow you to earn additional AFIT tokens, increase your daily report reward, help your friends, or increase your RANK.
How to do it?
Sign in to your account at actifit.io and right-click on your icon.
Snímek z 20200121 131231.png

Select Actifit market from the drop-down menu.
Snímek z 20200121 131212.png

In the market window, choose your desired gadget.
Snímek z 20200121 131405.png

Click BUY GADGET and Confirm popup window
Snímek z 20200121 131433.png

Activate a purchased gadget.
Snímek z 20200121 131449.png
That is all. You've spent some AFIT, but the embedded AFIT will return to you profitably during the gadget's validity.

Friends:
When you sign up for an account with actifit.io, you are usually offered the option to find and add a friend. But what if I want to add someone else?
Type actifit.io/NAME in the browser's address bar, where NAME is the username of the user you're looking for
The user's profile page opens
Snímek z 20200121 131714.png

Click on the red plus sign to add users to your friends. If your chosen user agrees, they will also confirm their friendship with a red stick figure.
Snímek z 20200121 142551.png

What is it good for?
If you are better off than your friend, you can help him grow faster either by purchasing a gadget on the Actifit market or by sending him an AFIT to support it :-).

Sending AFIT to another account:
You can find this box in the profile of your chosen user on actifit.io
Snímek z 20200121 131805.png
Select AFIT Tip

Enter the amount of AFIT in the fields, enter the password for funds transfer and confirm (Procced).
Snímek z 20200121 143900.png

Any questions will be answered in the comments :-)

czmap.png

Mnoho z nás používá aplikaci ACTIFIT a někteří další se chystají ji vyzkoušet. Aplikace od svého spuštění ušla velký kus cesty a v průběhu času byla vylepšována. Ne všichni stávající uživatelé zachytily všechny změny.
Pokusím se zde několik změn prezentovat, aby si stávající uživatelé oživili paměť a noví uživatelé dostali nějakou představu o možnostech aplikace.
Návod v češtině na instalaci aplikace na mobil a editaci denního hlášení je již vytvořen a najdete jej na stránce steem.center.

Obrázky k níže popsaným akcím najdete v anglickém překladu.

Actifit market:
je relativně nová funkce aplikace. Zde si můžete za své AFIT nakoupit ‚vylepšení‘ pro svůj účet. Jednotlivé Gadgety vám umožní získat navíc tokeny AFIT, procentuálně zvýšit odměnu za denní hlášení, pomoci přátelům nebo si zvýšit RANK.
Jak na to?
Přihlásit se do svého účtu na stránce actifit.io a pravým ukazatelem kliknout na vaši ikonu.
Z rozbalovacího menu vybrat Actifit market.
V okně marketu si zvolit vámi požadovaný gadget.
Kliknout na BUY GADGET
Potvrdit vyskakovací okno
Aktivovat koupený gadget.
To je vše. Utratili jste nějaké AFIT, ale v průběhu platnosti gadgetu se vám vložené AFIT se ziskem vrátí :-).

Přátelé:
Při přihlášení na účet u actifit.io je většinou nabízena možnost vyhledat a přidat přítele. Co však udělat, pokud chci přidat někoho jiného?
Do adresního řádku prohlížeče vepište actifit.io/NAME, kde NAME je uživatelské jméno vámi hledaného uživatele
Otevře se stránka profilu hledaného uživatele
Kliknete na červeného panáčka s plusem a tak si uživatele přidáte k přátelům. Pokud vámi zvolený uživatel bude souhlasit, potvrdí přátelství také červeným panáčkem.

K čemu je to dobré?
Pokud jste na tom lépe než váš přítel, můžete mu pomoci rychleji růst buď nákupem gadgetu na Actifit marketu nebo mu přímo zaslat AFIT na jeho podporu :-).

Zaslání AFIT na jiný účet:
V profilu vámi zvoleného uživatele na actifit.io naleznete tuto kolonku
Snímek z 20200121 131805.png

Vyberete Tip AFIT a do kolonek vepíšete množství AFIT, vložíte heslo pro převod prostředků a potvrdíte (Procced).
Snímek z 20200121 143900.png

Případné dotazy zodpovím v komentářích :-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last month (edited)

Pěkná práce ;-)
Doplním, že nákup všech gadgetů v marketu se vyplatí jen těm aktivnějším. My líní doplatíme na ty, kde je uveden zisk pár procent :-D
Já osobně si kupuji jen ty jasné, kde je daný profit přímo v Afitech, nikoli v procentech ;-)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Procenta jsou asi fakt jen pro ty aktivnější. Počítají se ze základu, což je 25 až 80 AFIT
!COFFEEA

Právě. Poznal jsem to, když jsem ze začátku nakoupil, co se dalo a prodělal jsem :-D

!BEER

Na začátku jsem koupil jen 'AFIT'. Procenta jsem přidal až později. Stejně tak nekupuji %zvýšení RANK. Asi dvakrát jsem je koupil a stejně se nic nepřipsalo.
!BEER

Ten Rank taky nekupuju. Není mi jasný, jaký má přesně vliv na odměny.

!BEER

Kroky + rank + delegace + upvote pro články actifit.io = AFIT za denní hlášení
!BEER

Díky za info ;-)

!BEER

NZ :-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.97023825 TRDO & @jjprac will get 0.64682550 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @jjprac here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Díky za návod, něco jsem ještě nevěděl. Jsem v tomto ohledu zase o něco chytřejší. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.02287238 TRDO & @garygeo1 will get 0.01524825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Co bych pro český rybníček neudělal :-)
!BEER

:-))

:-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Hi~ bucipuci!
@jjprac has gifted you 1 SHOP!

Currently you have: 45 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!

scissors


It’s a tie! 平局!想不到你也出鸡爪!

rock


It’s a tie! 平局!再来!下回我再出拳头!

rock


It’s a tie! 平局!再来!下回我再出拳头!


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.57% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 35000 upvotes. Your next target is to reach 40000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.27987525 TRDO & @krakonos will get 0.18658350 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Your post has been hand-picked by an Actifit moderator for Actifit reward as having great content.
You've been accordingly rewarded 150 AFIT tokens, as well as an Actifit upvote.
rulersig2.jpg
Actifit..Rewarding Your Everyday Activity
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app storeFAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Thank you very much

@bucipuci, Yes, @actifit team is doing awesome work and time to time they are coming up with effective Changes and Developments. Stay blessed.

Posted using Partiko Android

Thank you for feedback :-)

Welcome. 🙂

:-)

🙂🙂


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Díky, zajímavé to je. Chtěl jsem se zeptat, kolik je těch AFIT bodů zhruba za článek nad 1000, 5000 kroků a nad 10000 kroků? A ty pak máš ty AFIT tokeny v té appce a můžeš je vyměnit za upvote -což jsem pochopil z toho návodu jak jsi posilal (s poplatkem 1 STEEM).

Za 1k až 5k není nic. Od 5k do 10k je 25 až 50 AFIT a nad 10k se něco málo přidává. K základu se pak přidává podle:
hodnocení za hlášení (čím obsáhlejší a obrázkovatější, tím lépe)
výšky RANK (roste postupně a pomalu)
výšky delegace SP na Actifit
bere se taky v potaz upvote na hlavní (hodnotící) články actifit.io

AFIT zůstává v peněžence na actifit.io
Převod na SP (upvote) lze provést až od 10000 AFIT v peněžence. První převod je zpoplatněn 1STEEM

Počkej, takže musím udělat nejméně 200 procházek abych to mohl převést na upvote? ale ne článků, jenom bodů, jo? ať tady nepostuju 200 dní v kuse něco než z toho bude něco hmatatelného.

Asi se nechápeme. Body jsou kroky + nějaké to vylepšení. Je to popsané v nápovědě na steemwiki (steemcenter). Abys za kroky dostal AFIT, je třeba k tomu něco napsat (minimálně 100 písmen). Za editaci hlášení na actifit.io jsou 3AFIT navíc. Za hlasování pro jiné actifitery jsou další desetiny AFIT navíc.

Původně bylo třeba k převodu mít na účtu 100 AFIT, ale koncem léta to zvedli na 10000. Můžeš si také převádět AFIT do S-E peněženky, ale k tomu potřebuješ vlastnit tokeny AFITX, které jsou dost drahé.

O marketu jsem psal nedávno. Pro začínající je vhodné kupovat gadgety s "hotovostí". Procenta jsou spíše pro "uchozené aktivní psavce :-)"

Pokud si s actifitem začneš, můžu tě podporovat nákupem na marketu.

Začátek je spíše o dobrém pocitu z pohybu než o velkých přísunech tokenu. Pokud ale nachodíš denně aspoň 5000 kroků, tak je to vlastně "výplata" skoro zadarmo a časem se vypracuješ :-)

Psaní na steemit také není o rychlém zbohatnutí.

Jj pochopil jsem, jenže těch 10000 afit než člověk dosáhne to chvíli potrvá že

Něco při tom určitě našlapeš a napíšeš. Jde to pomalu, ale jednoho dne tam určitě budeš :-)
!BEER


Hey @ritxi, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 1.27298588 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.1865835 TRDO curation
@jjprac earned : 0.6468255 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.01524825 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site