Daily Pet Photography: my cat found a small snake, แมวที่บ้านจับงูได้

in #busy9 months ago

This is my entry for #dailypetphotography hosted by @kona. A few days ago I had to stop everything after someone shouted about snake in the garden. I ran to the garden to find my cat playing with a very small baby snake. This snake was very beautiful and the patterns on the body were very intricate. He was so quick I could hardly follow him with my camera.

7D6953D4-9FE2-4F4D-A43D-CABBAECE071A.jpeg

69715CFB-7B63-4885-957E-8F9D3BEFEC90.jpeg

Joan was distracted by me and the snake slipped away for a moment. I backed off to see what would happen; Joan jumped into the snake stopping him in his escape. I had a good look, the snake was unharmed. My gardener was keeping quite a distance away from the scene. People here just dislike snakes and would certainly kill all the big snakes they happen to find in the fields. I had to teach some local children about their usefulness and to let them go free. I hope they would remember my message.

DB32E713-1F70-49A7-8623-D01C0589115C.jpeg

B61FC1A1-F316-46E8-8F1E-88773CEE1F58.jpeg

Once I found out that this snake is not venomous, I had the urge to pick him up! But my cat. Joan, was still playing his game with the snake. I found my chance to touch his body and tried to pick him up. To my surprise, this snake was quite strong and heavy! The muscles were reacting very fast and he tried to slip from my fingers. He’s so slippery and he dropped from my hand. Joan followed him for a while trying to pick the snake up with his teeth. The snake slipped off and Joan lost his interest! The snake got away and continued to live in the garden.

F3C27B0F-C54A-4283-B9CA-4CF576194930.jpeg

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เราต้องหนุดทุกอย่างและวิ่งไปที่สวน เพราะมีคนตะโกนว่างูมา เราก็วิ่งไปเจอแมวของเรากำลังเล่นกับลูกงูอยู่ที่สนามหญ้า งูตัวเล็กมาก และมีสีสวยมาก ที่หัวมีสีส้มตัดกับลวดลายลำตัวสีเทาขาวดำทีาสวยมาก เราก็เฝ้าดูว่าแมวจะทำอะไรกับงูบ้าง ตอนแรกเราอยากจะรีบช่วยงูโดยจับโยนไปในป่าไผ่ข้างบ้าน เรารอดูก่อนว่าเป็นงูมีพิษหรือเปล่า พอรู้ว่าเป็นงูไม่มีพิษ เราก็อยากจะจับงูมาเล่นบ้าง แต่แมวคงไม่ยอม เราก็รอโอกาสก่อน

7E32B6E6-91FF-453E-92CE-AB20DAD96F7C.jpeg

65152521-FFC2-4B10-976F-651595BA1811.jpeg

คนที่นี่มีความเชื่อว่าต้องจัดการงูตัวใหญ่เมื่อเจอทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย เขาไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของงูที่มีต่อระบบนิเวศน์ เราก็เลยสอนเด็กในหมู่บ้านว่า งูมีประโยชน์อย่างไร และเราควรปล่อยให้งูมีชีวิตอยู่โดยธรรมชาติ เราดูแมวเล่นกับงู พอได้จังหวะเราก็จับตัวงูเบาๆ และพยายามจะช่วยจับไปปล่อย แต่เรากลับแปลกใจมาก ที่งูตัวเล็กๆจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมาก และผิวตัวลื่นมาก มันสามารถดิ้นจนหลุดจากนิ้วมือเราไปได้ แต่เจ้าแมวก็วิ่งไล่ตระครุบตัวงูอย่างรวดเร็ว แมวพยายามจับงูด้วยการคาบไปด้วย แต่งูแข็งแรงมาก มันดิ้นจนหลุดไปได้ แล้วแมวก็เบื่อเดินไปที่อื่น เราก็ดีใจที่งูไม่ได้รับบาดเจ็บเลย และก็หนีไปซุกซ่อนในสวนต่อไป

F8B18716-E5FF-4D2C-BE26-9A2AB352DC09.jpeg

I was glad the snake was unharmed and he lived in my garden. During the last few years, I had helped four small and medium size snakes and encounter about eight snakes so far!

FA10E3F8-E01D-45DC-AE66-BEDF9417C5E6.jpeg

DF600063-92BC-4764-8286-33DF1E00CCA2.jpeg

Wishing you peace, good health and prosperity.

Cheers.

Sort:  

I also have a snake in my garden that the cats have pestered

Hope they don’t meet often!!

Hi, @kaminchan!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Thank you very much for your support.

Hi @kaminchan,

Thanks so much for partaking in #dailypetphotography! Please follow @dpet for upcoming events.
Our discord channel is up and running, come on over and say hi, lots of avil pet owners are awaiting you there.
https://discord.gg/GYrnsNm

Thank you for your wonderful tag!