Around The World: Challenge -#29 Evaluation (vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Work? He won't run away :-). However, it can accumulate by filling you :-)Welcome to the announcement of the results of the 29 round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭

I will not linger long and I will immediately introduce ten participants to the competition. Ten? So we have a new record in participation :-)


@browery
he definitively put down his bike and marched around the Belgian Mons on foot.

bro.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201128t212505957z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201129t194902088z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201130t201822892z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201201t210051165z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201202t193320213z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201203t201950600z


@cezary-io
sends photos from walks around London

cez.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201128t222509104z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201202t225312888z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201203t222346635z


@ekushya
after a while he sent a photo from the streets of Dhaka in Bangladesh

ekushya.jpeg


@mcmira
circled around the "world famous" Omice :-)

mcmira.jpeg

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/omice
https://peakd.com/amazingnature/@mcmira1/vzdy-je-na-co-se-divat-there-is-always-something-to-look-at
https://peakd.com/amazingnature/@mcmira1/neco-z-leta-something-from-the-summer
https://peakd.com/amazingnature/@mcmira1/tak-uz-snih-so-it-s-snowing


@womic
is also from Omice :-)

womic.jpeg


@sk1920
he is still testing his health while cycling to work in Bytom, Poland

sk.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201128t203510303z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201202t193421859z


@racibo
constantly adds photos to the "tourist guide" Gdansk and the surrounding area :-)

raci.jpeg

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201129t185458804z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201130t175545295z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201201t174632384z


@ptaku
I'm a little hesitant if these are photos from the Polish Beskydy or if we are already in the Tatras

ptaku.jpeg

https://peakd.com/hive-134382/@ptaku/making-snow-on-the-skalite-ski-jump-in-szczyrk


@papowich
he enriched us with photos from the Turkish city of Darica and even took some without moving :-)

papowich.jpeg


@hallmann
he reached for the archive again. A mixture of pictures from Krakow, Tarnów and elsewhere :-)

hall.png

https://peakd.com/polish/@hallmann/album-pazdziernik-2019

I'm going to have to come up with a new way of evaluating. I stop doing it :-)

The results of this round look like this:

First place ... @racibo
(1 HBD + 100 AFIT)
Second place ... @browery
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Third place ... @mcmira
(0.4 HBD)


Special price ... @papowich
(1.2 HBD)


Remuneration for participation in the competition in the amount of 0.1 HBD for
@hallmann, @womic, @cezary-io, @ptaku, @sk1920 and @ekushyaSnímek z 20201205 211619.png
Snímek z 20201205 215449.png


Thank you all for interesting pictures and new places in my world map :-)Do you also want to take part in this simple competition, in which no one has lost yet? In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and find out more :-)


linka.png

logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png

Česká komunita na Hive


Práce? Neuteče :-). Ovšem může se nahromadit tak, že vás zasype :-)Vítejte u vyhlášení výsledků 29 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Nebudu dlouho zdržovat a rovnou vám představím deset účastníků soutěže. Deset? Tak to máme nový rekord v účasti :-)


@browery
definitivně odložil kolo a pochoduje kolem belgického Mons pěšky.

https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201128t212505957z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201129t194902088z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201130t201822892z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201201t210051165z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201202t193320213z
https://peakd.com/hive-193552/@browery/actifit-browery-20201203t201950600z


@cezary-io
posílá fotografie z procházek kolem Londýna

https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201128t222509104z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201202t225312888z
https://peakd.com/hive-193552/@cezary-io/actifit-cezary-io-20201203t222346635z


@ekushya
poslal po nějakém čase fotografii z ulic Dhaky v Bangladeši


@mcmira
kroužil kolem „světově proslulých“ Omic :-)

https://peakd.com/cesky/@mcmira1/omice
https://peakd.com/amazingnature/@mcmira1/vzdy-je-na-co-se-divat-there-is-always-something-to-look-at
https://peakd.com/amazingnature/@mcmira1/neco-z-leta-something-from-the-summer
https://peakd.com/amazingnature/@mcmira1/tak-uz-snih-so-it-s-snowing


@womic
je také z Omic :-)


@sk1920
stále testuje své zdraví při jízdách na kole do zaměstnání v polském Bytomu

https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201128t203510303z
https://peakd.com/hive-193552/@sk1920/actifit-sk1920-20201202t193421859z


@racibo
neustále doplňuje fotografie do „turistického průvodce“ Gdaňskem a nejbližšího okolí :-)

https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201129t185458804z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201130t175545295z
https://peakd.com/hive-193552/@racibo/actifit-racibo-20201201t174632384z


@ptaku
trochu váhám, jestli to jsou fotografie z polských Beskyd, nebo jsme už v Tatrách

https://peakd.com/hive-134382/@ptaku/making-snow-on-the-skalite-ski-jump-in-szczyrk


@papowich
nás obohatil fotografiemi z tureckého města Darica a dokonce některé pořídil aniž by byl v pohybu :-)


@hallmann
opět sáhl do archivu. Směs obrázků z Krakova, Tarnova i od jinud :-)

https://peakd.com/polish/@hallmann/album-pazdziernik-2019Budu muset vymyslet nějaký nový způsob hodnocení. Přestávám to zvládat :-)

Výsledky tohoto kola vypadají takto:

První místo … @racibo
(1 HBD + 100 AFIT)
Druhé místo … @browery
(0.6 HBD + 60 AFIT)
Třetí místo … @mcmira
(0.4 HBD)


Speciální cena … @papowich
(1.2 HBD)


Odměna za účast na soutěži ve výši 0.1 HBD pro
@hallmann, @womic, @cezary-io, @ptaku, @sk1920 a @ekushyaDěkuji všem za zajímavé obrázky a nová místa do mé mapy světa :-)Chcete se také zúčastnit této jednoduché soutěže, ve které ještě nikdo neprohrál? V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a dozvíte se více :-)


linka.png

#aroundworld


disc2.png0
0
0.000
6 comments