Autíčka nonstop...

in #actifitlast year (edited)

Tak tak mi to dnes hodilo 10k bodů... Jenže já ten telefon nemám vždy v kapse a u některých aktivit ani nemohu, aniž bych o něj nechtěl přijít. A to oravdu nechci... ;)

Jestli se nepletu, tak toto je můj druhý actifit post na novém (starém) telefonu. Tenhle mobil má co dočinění s ovocem, verze aplikace je tedy jiná. V něčem lepší, v něčem naopak. Ale o tom jindy v jiném postu.

No a co ten titulek? Prostě to i s fotkou berte jako malou upoutávku. Chtěl bych napsat samostatný post o jedné akci, kterou jsme kromě hasičských závodů navštívili...

10133
Daily Activity,Gardening,Walking

Sort:  

!BEER

!BEER

Pokus o !BEER

Funguje, díky.
!BEER

To view or trade BEER go to steem-engine.Hey @bucipuci, here is your BEER token. Enjoy it!

To view or trade BEER go to steem-engine.Hey @tazi, here is your BEER token. Enjoy it!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 44.7625 AFIT tokens for your effort in reaching 10133 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.63% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

To view or trade BEER go to steem-engine.Hey @tazi, here is your BEER token. Enjoy it!

!BEER

Congratulations @tazi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

View or trade BEER at steem-engine.Hey @tazi, here is a bit BEER for you. Enjoy it!