RE: My Actifit Report Card: October 12 2019

You are viewing a single comment's thread from:

My Actifit Report Card: October 12 2019

in actifit •  4 months ago 

Hahaha. Okay lang. active ka pa din pala dito :) Ano na ba mga kaganapan dito ngayon? :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Gang posting lang. D na ako maxado interact hehe kaya d rin ganun updated

Posted using Partiko Android

Ohhh. Nakakapag payout ka pa rin naman dito kahit papano?

Yup. Nakakadami ako sa tasteem nun hehe. Matry nga ulit. Try mo din ya tasteem.io

Posted using Partiko Android

Ano yang tasteem? Kagaya din ba ng busy yan?

Food review blog ng mga kainan. Maganda yun kasi automatic may at least 2 steem ka agad na vote ni tasteem basta follow mo lang mga rules ☺️

Posted using Partiko Android