Potkal jsem v lese. / I met in the woods.

in #actifitlast year (edited)

Mám rád podvečerní procházky. Nad krajinou se v tuto dobu rozprostře tajuplné ticho, kdy utichají denní hlasy a noční se ještě neozývají.

I like early evening walks. At this time, a mysterious silence spreads over the landscape, with the voices of daytime dying and the nighttime still not roaring.

The day slowly passes over to the creeping night. It is a time for fairy tales and revelations of mysterious beings.

IMG_20190824_171038.jpg

These beings only appear when they want to. It is futile to seek them. I was lucky today for such a revelation. Maybe I would have overlooked this Ent, but Sofia (our dog) warned me that there was something special in our vicinity.

Den pomalu předává vládu plíživě se blížící noci. Je to doba na pohádky a zjevování tajuplných bytostí.

Tyto bytosti se zjevují jen když chtějí. Je marné je hledat. Já měl dnes štěstí na takové zjevení. Možná bych tohoto Enta přehlédl, ale Sofie (náš pes) mne svým chováním upozornila, že je něco zvláštního v naší blízkosti.

IMG_20190824_171110.jpg

21031
Daily Activity, Walking

Sort:  

awesome to see another ent from @bucipuci's forest once again :D

it's been a while ;)

Yes. It took me a long time. I guess I didn't have the right mood :-)

Ent vypadá moudře. Ale v očích má rozvernost a jiskru. Ještě nepatří do starého železa ;)
!trdo

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @bucipuci!
@bucipuci got 6 TRDO & @jjprac got 4 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Token distribution bot developed by @ali-h

Chodím kolem něj hodně dlouho, ale ukázal se mi až dnes :-)

;)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 57.04 AFIT tokens for your effort in reaching 21031 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.65% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial