Tea time photo / Čas na čaj

Zdravím kolemjdoucí
Hello everyone

When @pavelsku releases their contest, it's almost always a challenge. And it is for him this time as well.
It's going to say - take five photos of the kitchen, somehow creatively.
Early on in the contest, I kind of had an idea of what I wanted to shoot. It was tea. Variations on cutlery were on my mind, but the theme was kind of stolen from me in a previous post by @softa and I had some of those cutlery variations myself in the last round of the contest.
Hence the tea one.
And how to conceptualize tea? There are certainly many possibilities. Given the opportunity to be at a plantation, the inspirations would be countless. At home, I have to make do with tea utensils and tea itself.
Of course, there are also teas - specially bound and aesthetically arranged, which are also very photogenic. But I am a lover of stick teas.
So with the following photos I want to evoke that fine tea atmosphere that you can see anywhere, not just on a tea plantation.

Translated with DeepL.com (free version)

Když @pavelsku vydá svou soutěž, je to téměř vždy výzvou. A je to mu tak i tentokráte.
Ono se řekně - udělej pět fotografií z kuchyně, nějak kreativně.
Už z počátku soutěže jsem měl tak trochu představu co bych chtěl fotit. Byl to čaj. Nabízely se mi v myšlenkách i variace na příbory, ale téma mi tak trochu ukradl v předchozím příspěvku @softa a já sám jsem měl nějaké ty variace s příborem v minulém kole soutěže.
Tudíž tedy ten čaj.
A jak pojmout čaj? Možností je jistě mnoho. Mít možnost být u nějaké plantáže, inspirací by se našlo nespočet. Doma si musím vystačit s čajovým náčiním a čajem samotným.
Jistě, jsou i čaje - speciálně vázané a esteticky upravované, které jsou rovněž velmi fotogenické. Ale já jsem milovník klacických čajů.
Tak chci následujícími fotografiemi navodit takovou tu fajn čajovou atmosféru, kterou si můžete navidit kdekoliv, nejen na čajové plantáži.

DSC_0024.JPG

Loose tea is one of the many ways for me to enjoy life. You can make it in a hurry, or make a relaxing atmosphere at home. Either way, drinking tea brings me pleasant moments.

Sypaný čaj je pro mě jedna z mnoha možností jak si vychutnat život. Můžete si ho udělat ve spěchu, nebo si udělat doma relax atmosféru. Tak či tak mi pití čaje přináší příjemné chvíle.

DSC_0006.JPG

Brewing tea on your own is an experience. Leaving aside the classic tea ceremonies and rituals, even the ordinary pouring of tea enriches our senses. Whether it's the smell, the heat or the movement of the liquid as it spills over the cup.

Samostatná píprava čaje je zážitkem. Pomineme ji klasické čajové ceremonie a rituály, i běžné nalévání čaje obohacuje naše smysly. Ať je to vůně, teplo či pohyb tekutiny, která se rozlévá po šálku.

DSC_0020.JPG

What about the tea atmosphere? Some people like complete tranquility. Maybe in nature. Interrupted only by the being of nature and existence itself.
Others enjoy the tea atmosphere by listening to music and smelling the scent of incense.
And another drinks tea for its own sake.

A co čajová atmosféra? Někdo má rád naprostý klid. Třeba v přírodě. Přerušovaný pouze jsoucnem přírody a samotného bytí.
Jiný si čajovou atmosféru vybarví poslechem hudby a vůní vonné tyčinky.
A další pije čaj pro něj samotný.

DSC_0021.JPG

There are many things that can go wrong in tea. Energy, peace, desire, being.

V čaji se může zdcadlit mnoho věcí. Energie, klid, touha, bytí.

DSC_0002.JPG


Photos below the line / Fotky pod čarou

The challenge was to submit only five photographs. Nevertheless, let me share with you the other photos I took as part of this challenge.

Úkolem soutěže bylo přednést pouze pět fotografíí. Přesto mi dovolte se s vámi podělit o další fotky, které jsem v rámci této výzvy zhotovil.

DSC_0018.JPG

DSC_0022.JPG

DSC_0028.JPG

DSC_0029.JPG

DSC_0030.JPG0
0
0.000
7 comments
avatar

Pěkné a zajímavé. Já mám čaj spojený spíše s nachlazením a potřebou se zahřát. K relaxu mi stačí ticho :-)

0
0
0.000
avatar

Ano. I takto lze pití čaje pojmout.
Běžně tedy piji sypaný čaj. Ale jak mám rýmyčku, tož se ze mě stává barbar a dávám si prachobyčejný černý pytlíkový čaj s medem, citrónem a velkou štamprlí slivovice.
A samozřejmě tu pak jsou bylinkové čaje. A to je kapitola sama o sobě.

0
0
0.000
avatar

Ale tohle je hodně dobrý

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Cením si pozitivního soudu od "váženého" fotografa :-D
Ale zamýšlel jsem to trochu jinak. Hlavně kompozičně.

0
0
0.000
avatar

S tím "váženým fotografem" jsi mne opravdu dojal🙂🙂🙂

0
0
0.000
avatar

Jako musím říct, že zaujalo... Dobře on 👍

0
0
0.000
avatar

Děkuji za pozitivní ohlas. V hlavě jsem si to vysnil trochu jinak, ale myslím že v rámci možností se povedlo. Nebýt Lenory mohlo to vypadat taky o kousek lépe

0
0
0.000