Jedničky a nuly

avatar


Foto source - Pexels

Zdravím kolemjdoucí

Možná si někteří pamatujete, že jsem pro mého staršího syna zavedl odměnový systém za dobré známky. S tímto odměňováním jsem začal od nového roku. Takže odměny z fotky níže jsou jen za druhé pololetí.
Pro připomenutí. Za jedničku kluk dostane 15 KČ, za dvojku 5. Trojka nic, čtyřku 5 korun zaplatí a pětka je za -15. K tomu ještě ručí za školní potřeby, takže, když třeba ztratí pravítko, tak si ho z odměn za známky zaplatí.
Odměny vyplácím v BTC přes LN peněženku Phoenix.
Od začátku roku kurz BTC výrazně klesl, a tak i odměny klesly vzhledem k korunové hodnotě. Nějak jsem to nepočítal, ale kdyby byl kurz cirka stejný jako před půl rokem, částka v korunách by byla víc než dvojnásobná.
Syn je sice trochu zklamán, neboť očekával při nejmenším zachovanou hodnotu, ne-li zhodnocení. Ale nějaké základy jak funguje Bitcoin má a vnímá co se děje kolem ohledně inflace a zdražování. Takže co se týče poklesu korunové hodnoty v peněžence, vesměs to chápe.
Vzhledem k inflaci a stávající situaci uvažuji jestli systém zachovat, nebo změnit částky. Taky jsem uvažoval o běžném kapesném v podobné formě. Ovšem s tím, že kluk bude opět zodpovědný za své věci. Pokud třeba ztratí kšiltovku, tak si ji z odměn zaplatí.
Na vysvědčení dostal syn samé jedničky. To potěší. Syn dokončil třetí třídu a tak to ještě není nic směrodatného (aspoň myslím). Manželka už uvažuje, že dá syna od páté třídy zapsat na gyml. Do toho se mi moc nechce. Co na to třeba @krakonos ? Jaký má názor na gymnázium?0
0
0.000
5 comments
avatar

Během dneška Ti dám rozsáhlejší odpověď. Taky Ti napíšu pár tipů, kam v Praze.

0
0
0.000
avatar

Já na osmiletý gympl chodil a musím říct, že mi dal mnohem víc než jiné školy mým spolužákům ze základky. Teda pro mě a můj způsob života.

Je to relativně hutné vzdělání klasického stylu a vyššími nároky na "zbytečné biflování", ty dobré gymply ale zároveň rozvíjejí schopnost s informacemi pracovat a skládat je do větších celků. Skvělá příprava na pozdější studium medicíny, práv a podobně. Ne každému to ale vyhovuje. A ne každý má ambice ubírat se směrem, ve kterém mu budou zkušenosti a informace z gymplu užitečné.

0
0
0.000
avatar

Nejsem učitel, jen rodič dvou synů. Můj názor na gymnázia není pozitivní. Jistě, každé zboží má svého kupce a každý typ školy má své zájemce. Ale já si myslím, že odborná škola (průmyslovka, ekonomka, pedák, zdravka...) dá člověku lepší vzdělání, než všeobecné gymnázium. Zaprvé, pokud z nějakého důvodu nepůjde na VŠ, tak z odborné školy má nějakou kvalifikaci. Zatímco odborná kvalifikace z gymnázia není - je to všeobecné vzdělání "od každého něco a dohromady nic".
Gymnázium je sice chápáno jako "přípravka na VŠ", ale pokud student zůstane v oboru a (například) ze strojní průmyslovky půjde na strojařinu na VŠ, tak ten náskok je obrovský.

Přiznávám, že gymnázium je dobrý základ, pokud bude student pokračovat na VŠ na některém humanitním oboru. Ve všech ostatních případech je podle mě odborné střední vzdělání buď lepší nebo aspoň ne horší alternativa než gympl.

0
0
0.000
avatar

Mám obdobný názor.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @zirky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 29000 upvotes.
Your next target is to reach 30000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the July 1st Hive Power Up Day
The 7th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000