RE: Auckland The Place of my First Arrival in New Zealand

You are viewing a single comment's thread:

Em còn trẻ còn nhiều cơ hội mà :) Nếu muốn đi và cố gắng là sẽ được nè :) Search working holiday in New Zealand cho Viet Nam, em tìm hiểu thửu nhé. Chương trình bổ ích vừa làm vừa chơi :)0
0
0.000
1 comments
avatar

hihi kiểu này em phải học tiếng anh thôi

0
0
0.000