Melaleuca Mushroom - a Natural Gift from the Forest in my hometown.

Hi everyone, today I'm happy to take you to my hometown to pick up melaleuca mushroom - a natural gift from our Mother Nature!

2.jpg

In my hometown, the melaleuca mushroom grows on the layer of leaves falling in melaleuca forests, and that's why it's called melaleuca mushroom.

z2973215341074_6f07548561b373923551c010bd97d1d9.jpg

This mushroom only springs up after the first rainfalls of a season. The melaleuca mushroom season starts on the first sunny days after some rainy days at the end of summer and the beginning of autumn. Its season is quite short and its life span is short, too.

z2973216942741_fd1479d28d364c2d986e72333bf6c316.jpg

After long rainy days, purple tiny caps will appear on decayed layers in the melaleuca forests. The life cycle of melaleuca mushrooms is quite short, just from five to seven days. After that, it will be withered.

3.jpg

z2973215748497_4a62c1e0c8670c8a1edd90999a224f3c.jpg

12.jpg

They usually grow in clusters, about 2 to 10 units. This mushroom is short with a brown-purple cap, which is so easy to blend into old fallen leaves.

z2973215971555_35fa69315833948240ce1abe57dd979f.jpg

7.jpg

6.jpg


The locals in my hometown must go into the forests in the early morning to find the forests where there have mushrooms because picking mushrooms is like participating in the hide and seek game. In my hometown, there are many melaleuca forests, but not all forests have mushrooms. If we are lucky, we will find some forests with a lot of mushrooms, otherwise, we will come to the forests with all fallen leaves.

z2971397466821_699a4c16b677fa7356cc68512292e902.jpg

16.jpg


That was the first sunny day after a rainy week, my friends and I were super excited to go to melaleuca forests to pick up mushrooms. After going through a lot of melaleuca forests, where there were only fallen leaves, and some places were a few mushrooms. Finally, we got to a forest and saw many mushrooms growing. We used dry twigs and our hands to trace the dry canopy to find the mushrooms.

9.jpg

When seeing mushrooms, we gently picked them up by our hands and put them in the basket. Actually, this is our first time picking up mushrooms, so every time we saw a mushroom bush, we usually happily shouted to each other like children who have found a present.

z2973215537694_e7ca218c704b93791b0c57c862ad256d.jpg

8.jpg

And yeah, after an interesting day of discovering, eating, and taking a nap in the melaleuca forests, we also harvested a lot of mushrooms.

20.jpg

Thank you for reading my sharing and hope you have an awesome weekend!0
0
0.000
14 comments
avatar

Wow nhìn ngon quá, người ta có bán không em nhỉ?

0
0
0.000
avatar

Dạ có bán đó anh,vào mùa mới có bán nấm tươi còn giờ thì chắc có nấm khô thôi anh, đây là nấm mọc hoàn toàn tự nhiên luôn đó anh!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @thaosuong! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 400 upvotes.
Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 21
0
0
0.000
avatar

We appreciate your work and your post has been manually curated by @redheadpei on behalf of Amazing Nature Community. It will be added to the weekly botany curation post. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

ồ lần đầu chị nghe nói đến nấm tràm đấy. Vừa phải tra GG mới biết. hehe. Nấm này so với các loại nấm khác thì có vị như thế nào hả e?

0
0
0.000
avatar

Dạ lần đầu tiên em được trải nghiệm hái nấm tràm luôn chị. Nấm này có vị đặc trưng là vị đắng chị ạ, lần đầu ăn chưa quen sẽ có cảm giác rất đắng, nhưng ăn vài lần rồi là sẽ quen vị đắng ấy và cảm thấy bị nghiện ạ 😍

0
0
0.000
avatar

Nó có đắng kiểu khổ qua ko em? Mà đắng thế thì mình nấu kiểu gì ngon nhỉ?

0
0
0.000
avatar

Dạ nó đắng khác vị khác khổ qua chị ạ, khá là đắng luôn. Sau khi hái về mình sẽ làm sạch, rửa sạch, rồi mình sơ chế bằng cách luộc qua với nước sôi để bớt vị đắng ạ. Khi chế biến thì mình thêm các gia vị như gừng, ớt, sả để dung hoà vị đắng của nấm chị ạ.

0
0
0.000