Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Schedule & 2nd League Presentation

avatar
(Edited)

The countdown to the start of season 6 is on. Yesterday, as promised, a schedule for the three leagues was generated, the links can be found below and you can save them or follow them independently of my posts. But it's not necessary, because as usual in the previous seasons the battling pairs will be published in the daily posts on the day before. Summaries of the next rounds will be published with a two-day delay, i.e. the first round is on 1st January, its summary will be on 3rd January, this is due to time zone differences and the fact that Actifit report can be published with a one-day delay. Existing participants know this, but it is worth reminding new participants that you don't have to do anything more than usual (of course you can do more steps than usual), if you publish your reports a day later, you can still do it, without much problem I will find your reports and record the result.

[POL] Trwa odliczanie do początku 6-go sezonu. Wczoraj zgodnie z obietnicą został uruchomiony program, który wygenerował terminarz rozgrywek dla trzech lig, linki znajdziecie poniżej, możecie je sobie zapisać i śledzić niezależnie od moich postów. Ale nie jest to konieczne, bo zwyczajem przednich sezonów walczące pary będą publikowane w codziennych postach w dniu poprzedzającym. Podsumowanie kolejnych kolejek będzie publikowane z dwudniowym opóźnieniem, czyli pierwsza kolejka jest 1-go Stycznia, to jej podsumowanie będzie 3-go Stycznia, spowodowane jest to różnicami stref czasowych oraz tym, że można opublikować raport Actifit z jednodniowym opóźnieniem. Dotychczasowi uczestnicy to wiedzą, ale warto przypomnieć dla nowych, że nie musicie robić nic ponad to co zwykle (oczywiście możecie robić więcej kroków niż zwykle), jeżeli publikujecie raporty dzień później, wiąż możecie to robić, bez większego problemu odnajdę wasze raporty i zapiszę wynik.

Yesterday @ervin-lemark unexpectedly withdrew, which probably only @ziabutt3836 is happy about, because he jumped from the "waiting list" to the 3rd league, while the fastest promotion from the 3rd league to the 2nd league was made by @notak. He probably didn't expect it, but he was the highest ranked among the relegated last season.

[POL] Wczoraj niespodziewanie wycofał się @ervin-lemark, z czego zapewne zadowolony jest jedynie @ziabutt3836, bo z "listy oczekujących" wskoczył do 3-ej ligi, natomiast najszybszy awans z 3-ej ligi do 2-ej ligi zaliczył @notak. Pewnie tego się nie spodziewał, ale był najwyżej sklasyfikowany pośród spadkowiczów w ostatnim sezonie.

POLIAC1.png


POLIAC 6.1

Presenting the profiles of the participants in the 1st league was done yesterday. If you miss it, here is a link.

[POL] Przedstawienie sylwetek uczestników pierwszej ligi odbyło się wczoraj. Jeżeli przegapiłeś tutaj go znajdziesz.

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1

POLIAC 6.2

I will present the participants of the 2nd league in alphabetical order, starting with the only woman in the league - the Polish woman @asia-pl is constantly cheered on by "Bombel" during her activities, hence such good results in the previous season. Bulgarian @cryptospa when not doing cryptocurrency analysis is gaining steps on the app, unpredictable, good results mixed with very poor ones. A similar player is Italian @davidesimoncini, last season he struggled in the 1st division and I don't exclude that he has ambitions to return to the best, he will probably be at the top. A solid player is the British @davidthompson57, a place in the middle of the table is assured, I hope he will fight for promotion. Lithuanian @homesteadlt is the second of the relegated players, systematic and combative, he should easily finish in the middle of the table. Polish @ilodz24hd has the ambition to return to the best, the champion of the 4th season in the next one had a very difficult period due to a long illness, now he is back to his old form. German @kiel91 has a predisposition to fight for the top, duels with him should not be easy. Czech @krokonos was very close to the relegation zone, how will it be this time, it is hard to say. A big unknown is also the Pole @matthew1, last season he was doing with variable luck, however, a few days later he was doing great in #poprzeczka (a game organised by @racibo). At the last minute, @notak joined the 2nd league, just yesterday he was in the lowest division, but he scored a quick promotion, with a bit of luck he should have no problem staying in the league. German @pjansen is a well-known statistician of @actifit, even though he improved his results thanks to the tournament it was not enough to stay in the 1st league. The aforementioned Pole @racibo is as usual one of the favourites for promotion, a lot will depend on the weather as his activity comes from working outdoors. Another Pole @romualdd is a typical average player, he should stay in the league, but I rather not expect to get promoted higher. The second Bulgarian @stefannikolov in the stakes is a solid competitor, I think with a chance of a podium, maybe even promotion. @wallee from Bangladesh has already joined during the 5th season, but has done quite well, staying in the middle of the standings. @zimnaherbata from Poland was the leader for a long time, but in the end, had to accept the superiority of others and finish in the lowest place on the podium, will he fight for promotion this time? Time will tell.

[POL] Uczestników 2-ej ligi zaprezentuję w kolejności alfabetycznej od jedynej kobiety w stawce - Polka @asia-pl podczas swoich aktywności jest dopingowana cały czas przez "Bombla", stąd tak dobre wyniki w poprzednim sezonie. Bułgar @cryptospa w czasie kiedy nie robi analiz kryptowalut nabija kroki na aplikacji, nieprzewidywalny, dobre wyniki wymieszane z bardzo słabymi. Podobnym uczestnikiem jest Włoch @davidesimoncini, w poprzednim sezonie walczył w 1-ej lidze i nie wykluczam, że ma ambicje powrotu do najlepszych, zapewne będzie w czołówce. Solidnym zawodnikiem jest Brytyjczyk @davidthompson57, miejsce w środku tabeli ma zapewnione, ciekawe czy powalczy o awans? Litwin @homesteadlt jest drugim ze spadkowiczów, systematyczny i waleczny, powinien bez problemu uplasować się w środku tabeli. Ambicję powrotu do najlepszych ma zapewne Polak @ilodz24hd, mistrz 4-ego sezonu w następnym zaliczył bardzo ciężki sezon spowodowany długą chorobą, teraz wrócił do dawnej formy. Niemiec @kiel91 ma predyspozycje do walki o czołówkę, pojedynki z nim nie powinny był łatwe. Czech @krokonos był bardzo bliski strefy spadkowej, jak będzie tym razem, trudno powiedzieć. Dużą niewiadomą jest też Polak @matthew1, w ostatnim sezonie radził sobie ze zmiennym szczęściem, jednak kilka dni później doskonale sobie radził w #poprzeczka (zabawa organizowana przez @racibo). W ostatniej chwili do 2-ej ligi dołączył @notak, jeszcze wczoraj był w najniższej klasie rozgrywkowej, ale zaliczył szybki awans, przy odrobinie szczęścia powinien nie mieć problemu z utrzymaniem się w lidze. Niemiec @pjansen jest doskonale wszystkim znanym statystykiem @actifit, mimo tego, że dzięki turniejowi poprawił swoje wyniki to było to za mało na utrzymanie w 1-ej lidze. Wspomniany już Polak @racibo jak zwykle jest jednym z faworytów do awansu, dużo będzie zależało od pogody, bo jego aktywność wynika z pracy na świeżym powietrzu. Kolejny Polak @romualdd jest typowym średniakiem, powinien utrzymać się w lidze, ale raczej nie spodziewam się awansu wyżej. Drugi w tej stawce Bułgar @stefannikolov jest solidnym uczestnikiem, myślę, że z szansami na podium, może nawet awans. @wallee z Bangladeszu dołączył już w trakcie piątego sezonu, ale całkiem dobrze poradził sobie, utrzymując się w środku stawki. @zimnaherbata z Polski przez długi czas był liderem, ale finalnie musiał uznać wyższość innych i skończył na najniższym miejscu podium, czy tym razem będzie walczył o awans? Czas pokaże.

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

The profiles of the participants in the 3rd league will be presented tomorrow...

[POL] Przedstawienie sylwetek uczestników trzeciej ligi jutro...

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC2.png

#POLIAC 6.1#POLIAC 6.2#POLIAC 6.3
@browery@asia-pl@axel-mccornstack
@bucipuci@cryptospa@deepresearch
@cezary-io@davidesimoncini@dontcare89
@dirkzett@davidthompson57@fredkese
@flaxz@homesteadlt@giulius
@grecki-bazar-ewy@ilodz24hd@griega
@manuvert@kiel91@guurry123
@mariya36@krakonos@kpreddy
@masoom@matthew1@kwsnomzys
@merthin@notak@liftslikealady
@pagane@pjansen@markhodge
@practicaleric@racibo@martusamak
@ptaku@romualdd@soluce07
@sandraa1@stefannikolov@stewie.wieno
@sk1920@wallee@ykretz.sports
@venan@zimnaherbata@ziabutt3836

Waiting List

  1. @rozioo
  2. ...

Mark in your calendar that the 6th season of Polish League Actifit (#POLIAC) is back on 1 January 2022.

Join #POLIAC Community. Stay tuned, see you soon.


Piotr A. Marszalek.png0
0
0.000
8 comments
avatar

Thanks, @poliac! I am so excited about the next season. If the weather will be good I will try to make more steps.

0
0
0.000
avatar

@browery - it's worth mentioning that @notak battled thru 2 rounds of qualification into Season 5 of #MAcFiT Champions League and is the lowest ranked among the 16 participants in the "elite". I think he is the player to watch.

0
0
0.000
avatar

Thanks for all the organization and all the details. I will most likely start the competition slowly, very slowly either, but hopefully I can pick the pace up later.

0
0
0.000