Sewer cover madnes / Kanálové šílenství

avatar

It's been a while since @krakonos pulled the sewer into #cesky. I haven't participated yet, but here's a photo of the hatch, which is probably not a sewer.
We step on them in the city every day, but we pay little attention to their diversity and sometimes even artistic processing. So if you want to take a look at what the Czech pond has already collected, just look at the #kanalogie tag.

Je to už nějaký čas co @krakonos přítáhl do #cesky kanalizaci. Ještě jsme se toho neúčastnil, ale tak tady je jedna fotka poklopu, který nejspíše není kanalizační.
Šlapeme po nich ve městě každý den, ale málo kdy věnujeme pozornost jejich různorodosti a dokonce někdy i uměleckému zpracování. Pokud se tedy chcete mrknout na to co český rybníček už nazbíral stačí jen kouknout na tag #kanalogie.

image.png0
0
0.000
3 comments
avatar

To snad bude ještě "okupační" nebo NDR krytka :-). Pokud nápis vystihuje použití, tak pod tím bude nejspíš nějaká elektrika.
!BEER

0
0
0.000
avatar

Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 57000 upvotes. Your next target is to reach 58000 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - Let's grow together!
Feedback from the Hive Meetup Vienna
0
0
0.000