avatar

Deborah ā¤ļøšŸ˜“

Somewhere within God's Green Earth šŸŒŽ šŸ’š
Upcoming blogger|| Music and makeup enthusiast|| Communicator āœØšŸ¤
PAL Power
4009.914
Vote Value
0.019
avatar
Writer and speaker šŸ¤©šŸ¤©ā¤ļø
PAL Power
0.031
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
basically an introvert
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Iā€™m a lover of books and stories, life, colours, and melodies.
PAL Power
0
Vote Value
0
PAL Power
3.077
Vote Value
0.000
avatar
Chat for the We Are Alive tribe
PAL Power
0.015
Vote Value
0.000
avatar
A place for all Freewriters to have fun!
PAL Power
1387.947
Vote Value
0.007
avatar
Host/producer of the Sustainable Living Podcast, Yoga Teacher, Permaculture, Family First
PAL Power
3038.321
Vote Value
0.014
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Lets bake, lets break, lets make some crumzzzz
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
An unofficial newsletter for the decentralized Hive network. This newsletter provides a brief summary of news around Hive apps, games, witnesses, proposals, and community events. Thank you for reading and sharing.
PAL Power
23.045
Vote Value
0.000
avatar
An easy going, fun loving young Lady.
PAL Power
0.025
Vote Value
0.000
avatar
Say the magic words, Fat Gandalf
PAL Power
0.426
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
I'm a story writer, colorchallenge lover, crypto motivated person. Just give me that your upvote
PAL Power
2.621
Vote Value
0.000
avatar
I'm a blogger with a million skills
PAL Power
0.239
Vote Value
0.000
avatar
Wish to know more about me? Let's connect.
PAL Power
0.021
Vote Value
0.000
PAL Power
21.125
Vote Value
0.000
avatar
The ZapFic Guy. Short story writer, felt artist, b&b owner. Home = France
PAL Power
0.429
Vote Value
0.000
avatar
Your Favourite vlogger | Psychologist, Personal finance geek, Sports Writer/Analyst. I'm Your Home Of Creativity ā™„ļøā™„ļø āœļø šŸ“·
PAL Power
409.642
Vote Value
0.002
avatar
Huy (for short) aka The Little Worm Farmer. Gardening | Worm Farming | Blacksmithing | Witness | Developer
PAL Power
0.005
Vote Value
0.000
PAL Power
0.175
Vote Value
0.000
avatar
A creative mind with an interest in crypto :)
PAL Power
46.94
Vote Value
0.000
avatar
Blogger// Poet// Crypto enthusiast// Motivator// Believer//
PAL Power
0.302
Vote Value
0.000