Three imperfect angels in my life ... / Три неідеальні ангели в моєму житті...

avatar
(Edited)

PicsArt_05-12-10.58.03.jpg

When I say to my children - you are angels in my life, my daughter Victoria always tells me: no, mom :) Angels in heaven, and we are on Earth. I like it here and I want to be here!
Have you noticed that good ideal characters in any movie always die ... like angels who have fulfilled their purpose and went home.
That's why I love my children as imperfect as they are, but each of them is like a good angel protecting and supporting me, and now that many years have passed since their birth, I understand why they are and how much they have done for me, and I'm sure there are many more wonderful discoveries ahead!

Коли я кажу на своїх дітей - ви ангели в моєму житті, моя донька Вікторія завжди мені говорить: ні , мамо :) Ангели в небі, а ми на Землі. Мені тут подобається і я хочу тут бути!
Чи помічали ви, що хороші ідеальні герої в яких - небудь фільмах завжди помирають... наче ангели, які виконали своє призначення і пішли додому в небо.
Тому я люблю своїх дітей такими неідеальними, які вони є, але кожен з них наче добрий ангел оберігає і підтримує мене, і тепер, коли пройшло вже багато років від їх народження, я розумію чому вони є і як багато зробили для мене вже, і я впевнена - ще багато прекрасних відкриттів попереду!

received_710268056387986.jpeg

On the eve of Mother's Day, my daughters, how often they love it, took selfies in different images on my phone and I, looking for something for the post, found such cute little angels, and wanted to write about them.
My son, he is already an adult! Now his daughter is already wearing this image of an angel in the photo, and he is a private person. But Vika secretly took a selfie. He is a true loving friend of mine, who is always there in a difficult moment, listens and understands, and as the Good Secret Santa Claus, always brings me large-scale financial gifts.

Напередодні дня матері мої доньки, як часто вони люблять це , робили селфі в різних образах на мій телефон і я, шукаючи собі щось для поста, знайшла таких милих ангелочків, і захотіла написати про них.
Мій син, він вже дорослий! Тепер його донька вже одягає на фото цей образ ангела, а він є людина непублічна. Але його сестра крадькома зробила селфі. Він є мій справжній люблячий друг, який завжди поряд в трудну хвилину, вислухає та зрозуміє, і як Добрий таємний Санта Клаус, завжди приносить мені масштабні фінансові подарунки.

received_1162655974073817.jpeg

My eldest daughter came into my life at a time of losing the right landmarks and was the answer to the question: what to do next :) She is my reflection and always stimulates my desire to develop and move forward! Imagine that she was born under the zodiac sign of Pisces and in the year of the Monkey, just like me! @bugavi is my best friend, with whom we quarrel and put up with every day :) She doesn't let me grow old!

Моя старша донька прийшла в моє життя в час загубленості правильних орієнтирів і була відповіддю на запитання: що робити далі :) Вона є моїм відзеркаленням і завжди стимулює в мені бажання розвиватись та рухатись вперед ! Уявіть собі, що вона народилась під знаком зодіаку Риби та в рік мавпи, точнісінько як і я! @bugavi - це моя найкраща подруга, з якою ми щодня сваримось і миримось :) Вона не дозволяє мені старіти!

IMG_20200512_225816_577.jpg

Darynka - is a real unexpected gift that saved me from the breakup of my second family, when in the process of growth and development, which always happens with pain, thoughts began to appear in my head: everything is wrong again and again the wrong one! It was only 10 years later that I realized what Mother Teresa was writing about: sooner or later you will realize that everything that happens in your life is not between you and people, but between you and God!

Даринка - це справжній несподіваний подарунок, яка врятувала мене від розпаду вже другої сім'ї, коли в процесі росту і розвитку, який завжди відбувається з болем, у моїй голові почали з'являтися думки: це знову не те і знову не той! Лише через 10 років я зрозуміла, про що писала мати Тереза : рано чи пізно ви зрозумієте, що все що відбувається в Вашому житті, це відбувається не між вами та людьми, а між вами і Богом!

received_585062199034234.jpeg

This is my wonderful motherhood - an unplanned, unexpected blessing! I am sincerely grateful to God for my three imperfect angels :)
They taught me to love myself and others such "imperfect" and enjoy life!

Отаким є моє прекрасне материнство - неплановане, неочікуване, несподіване благословіння ! Я щиро вдячна Богу за моїх трьох неідеальних ангелів :)
Вони навчили мене любити себе та інших такими "неідеальними" і радіти життю!0
0
0.000
0 comments