5 important things that I have to move forward, while being happy :)

avatar
(Edited)

IMG_20200508_142934_903.jpg

Happiness can be shared only by those who are happy! Earlier in my youth, I thought that we were getting married in order to complement the other half :) Which of you thought or thinks so? Later, when my first marriage failed, leaving me the best gift, my son, I spent many years in thought. I have read many books and received many trainings on happiness and happy relationships. Now I am more inclined to think that in the process of life our task is to become a whole self-sufficient person. In our partner, he reflects like a mirror what we have. So when we see something we don't like in our husband or wife, in our children ... let's look for it in ourselves. If I am annoyed by the imbalance and chaos in my family, I analyze: am I focused and self-disciplined enough for my children to follow my example? I'm starting to change my lifestyle, which has been very saturated and disordered lately. And this is what makes me unhappy, and is a threat to my health! I am essentially a workaholic and always demanded the maximum from herself. As for life, I will do my best! Of course, it's faster to do it yourself than to spend time and teach children, or to explain to my husband that it's hard for me and I shouldn't do everything myself. But there comes a time when you realize that life passes, and we tread on the ground. Do you have a similar feeling, especially if you are over forty! And then dissatisfaction, irritation accumulates in the soul, and diseases follow!

Щастям може ділитись лише той, хто сам щасливий! Раніше в юності я вважала, що ми одружуємося для того щоб доповнити себе другою половиною :) Хто з вас вважав чи вважає так?
Пізніше, коли мій перший шлюб не вдався, залишивши мені в подарунок найкраще, мого сина, я провела багато років в роздумах. Я прочитала багато книг та пройшла багато тренінгів на тему щастя і щасливих стосунків. Тепер я більше схиляюсь до думки, що в процесі життя наше завдання - стати цілісною самодостатньою особистістю. Наш партнер, він як дзеркало відображає те що є в нас самих. Отож, коли ми бачимо щось, що нам не подобається в нашому чоловікові чи дружині, в наших дітях... давайте пошукаємо це в самому собі. Якщо мене дратує розбалансованість і бардак в моїй сім'ї - я аналізую: чи я достатньо сконцентрована і самодисциплінована, щоб мої діти брали з мене приклад? Починаю змінювати свій спосіб життя, який останнім часом є дуже перенасиченим і невпорядкованим. І це є те що робить мене нещасливою,і є загрозою моєму здоров'ю!
Я по своїй суті є трудоголіком. Завжди вимагала від себе максимуму. Стосовно побуту - я зроблю все найкраще! Звичайно швидше зробити самій, ніж потратити час і навчити дітей, або пояснити чоловікові, що мені важко і я не повинна робити все сама. Це неправильно. Приходить час, коли ти розумієш що життя проходить, але твої очікування не здійснились. Чи є у вас подібне відчуття, особливо якщо ввм вже за сорок... І тоді в душі накопичується невдоволення, роздратування, а вслід приходять хвороби!

IMG_20200508_142222_859.jpg

IMG_20200508_151842_003.jpg

Our body also requires attention and if you hurt something, then what performance and happiness can be a language! Therefore, exercises are better to do daily :) We just have no right to be unhappy! Because we bring the wrong habits in our children! No allegations and senses of guilt should not be in my family. Workaholism is a problem that hinders happiness in our families.
I decided to collect all my strength of freedom and fight this. So I have 5 important areas, except for domestic household cases, to prepare to eat, pick up and fly the clothes .. which can not be impeded all the time immediately! I know for sure that I want and mousse in these directions to move every day. This is a hive blog, a coffee club, on-line training of my younger daughter, studying English and studying the rules of the road. And these cases require very careful planning and a certain amount of time every day. So I can't afford to get more than one time on any of them. It is necessary to strictly determine the number of comments and the number of read pages, so that my children and husband also did not feel felt by my attention. And this is a serious job - so plan to end the day I felt pleasure and development! And still remember that the flowering spring is also for our joy! So I have to find the time for walks and enjoy this miracle that wears as moment! I wish everyone all happy, productive and wise use of our time!

Наше тіло теж вимагає уваги і руху, і якщо вас щось болить, то про яку продуктивність та щастя може бути мова! Тому вправи краще робити щодня :)
Ми просто не маємо права бути нещасні і бути жертвою! Тому що ми виховуємо неправильні звички у наших дітей! Потрібно навчити їх продуктивності!Жодних звинувачень і почуття провини не має бути в моїй сім'ї, які є наслідком трудоголізму. Трудоголізм - це проблема. Я вирішила зібрати всю свою силу волі і боротись з цим.
Отож я маю 5 важливих напрямків, крім хатніх побутових справ типу приготувати їсти, поприбирати і попрати одяг... які можуть непомітно поглинути весь час!
Я точно знаю, що я хочу розвивати і маю в цих напрямках рухатись щодня:
Це hive блог, кавовий бізнес, он-лайн навчання моєї молодшої доньки, вивчення англійської мови і вивчення правил дорожнього руху. І ці справи вимагають дуже ретельного планування і певної кількості часу щодня. Тому я не можу дозволити собі потратити більше ніж потрібно часу на жодну з них. Потрібно строго визначити кількість коментів і кількість прочитаних сторінок, для того щоб мої діти і чоловік теж не відчували себе обділеними моєю увагою. А це серйозна робота - так спланувати день, щоб наприкінці дня я відчувала задоволення і розвиток!
А ще пам'ятайте, що квітуча весна теж для нашої радості! Тому я маю знайти час і для прогулянок , щоб проявляти вдячність і насолоджуватись цим дивом, яке минає як мить !
Я бажаю всім нам щасливого, продуктивного і мудрого використання нашого часу!

IMG_20200508_142932_399.jpg

IMG_20200508_144737_812.jpg

And then in our life that which is supernatural grace will manifest itself!

І тоді в нашому житті проявиться те, що є надприродною благодаттю!

IMG_20200508_144730_717.jpg

Thank you for your time 😊😊😊

Дякую за ваш час !0
0
0.000
2 comments