avatar

๐“๐ก๐š๐ง๐ก ๐“๐ฎ๐šฬ‚ฬ๐ง

Like music I Travel I Play game
PAL Power
0
Vote Value
0
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Pulitzer-nominated Journalist๐Ÿ’กFounder & Host, #WomenToFollow. I build the IDEAL #WomenToFollow program for your situation. Poet. Gardener.๐ŸŒฑ she/her
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Ko sam? joลก uvek uฤim, znam samo da imam vere i volje i da sam dovoljna za manifestovanje svoje sreฤ‡e. ๐Ÿค— Who am I? I'm still learning, I only know that I have faith and will, and that I'm enough to manifest my happiness.
PAL Power
0.004
Vote Value
0.000
avatar
Thu in "Autumn", love traveling and want to be a kind-hearted person
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
I love photography, mountain, travels and astronomy. Degree in physics. Web-programmer. Dreamer. Member of GISM (Italian Group Of Mountain Artists).
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Idiot with a camera. Model, aviation and wildlife are my thing
PAL Power
0.005
Vote Value
0.000
avatar
~ Live To Learn Everything & Go Anywhere~
PAL Power
0.03
Vote Value
0.000
avatar
Join the trail to support exceptional authors and increase your curation rewards!
PAL Power
901.638
Vote Value
0.002
avatar
Master's in Animal Ecology /AmazingnatureMOD/Scientific/
PAL Power
0.97
Vote Value
0.000
avatar
Dog-Lover Nature-Lover Dreamer
PAL Power
0.166
Vote Value
0.000
avatar
Ambivert. Spontaneous. Boring. Fun. And everything under the sun.
PAL Power
1.468
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Photography | Nature Lover | Trave l Village | English
PAL Power
0.039
Vote Value
0.000
PAL Power
0.373
Vote Value
0.000
avatar
Madre, Esposa, Hija. Trading, Viajes, Recetas de Cocina, Vida Cotidiana y Mucho Mas...
PAL Power
0.238
Vote Value
0.000
PAL Power
0.075
Vote Value
0.000
avatar
If you love life, Life will love you back | | Blogger
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Keep consistency in repeat mode :)
PAL Power
1.397
Vote Value
0.000
avatar
Photographer|Traveler|Adventure
PAL Power
0.986
Vote Value
0.000
avatar
Respect and insult Which You Get From Others is Actually The Gift Of Your Own Character.
PAL Power
1665.13
Vote Value
0.003
avatar
traveling, singing, and learning new things
PAL Power
0.033
Vote Value
0.000
PAL Power
0.295
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
A crypto lover that loves beach also. A music lover. I'm a full time mom..
PAL Power
1.042
Vote Value
0.000