Każdy dzień / Every day / Každý den 192

avatar

Co najmniej jedno zdjęcie każdego dnia… mój fotoblog
Alespoň jedna fotografie každý den … můj fotoblog
At least one photo every day ... my photoblog


10.06.2021

IMGP7974c.jpg
Wrocław, Poland, 2021

IMGP7980c.jpg
Wrocław, Poland, 2021

IMGP7981c.jpg
Wrocław, Poland, 2021

IMGP7981cb.jpg
Wrocław, Poland, 2021

IMGP7982c.jpg
Wrocław, Poland, 2021

11.06.2021

IMGP7984c.jpg
Wrocław, Poland, 2021

12.06.2021

IMGP7985c.jpg
Dziwiszów, Poland, 2021

IMGP8065c.jpg
Siedlęcin, Poland, 2021

IMGP8118c.jpg
Siedlęcin, Poland, 2021

Czerwiec / June / Červen 2021

Maj / May / Květen 2021

Kwiecień / April / Duben 2021

Marzec / March / Březen 2021

Luty / February / Únor 2021

Styczeń / January / Leden 2021

2020

2018/20190
0
0.000
8 comments
avatar

Ta fotografia ma mocny przekaz:
młode małżeństwo na długim moście życia nad "otchłanią" zagrożeń przy zboczeniu z wytyczonej drogi.
image.png
SUPER

0
0
0.000
avatar

Dzięki :)
Tak, ta metafora jest trafna.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @mespanta! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 55000 upvotes.
Your next target is to reach 60000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 15
0
0
0.000