Walking in the woods is not always pleasant

avatar

Hi

I am a photographer and I usually create reports from various events. However, sometimes I like to go out into nature to clear my head, relax and take a picture of nature. Unfortunately, it is very difficult, and such a walk often makes me even more depressed.

Jestem fotografem i przeważnie tworzę reportaże z różnych uroczystości. Jednak lubię czasem wyjść na łono natury aby oczyścić głowę, zrelaksować się i zrobić jakieś zdjęcie przyrody. Niestety jest to bardzo trudne, a taki spacer często mnie jeszcze bardziej dołuje.

Śmieci_9.jpg

I visited forests in my area and what I found there was a real drama. Instead of getting the best out of nature, people simply shower them with garbage.

Odwiedziłem lasy w swojej okolicy, a to co w nich zastałem to prawdziwy dramat. Ludzie zamiast czerpać co najlepsze z przyrody, poprostu zasypują je śmiećmi.

Śmieci_7.jpg

Śmieci_8.jpg

Smieci_1.jpg

I took some pictures of this phenomenon. It is a portrait of rubbish lying in the woods. First we crap, and then we are surprised that it stinks.

Zrobiłem temu zjawisku kilka zdjeć. To taki portret śmieci, które zalegają w lasach. Najpierw sramy, a potem się dziwimy, ze śmierdzi.

Smieci_2.jpg

Smieci_3.jpg

Smieci_4.jpg

I cleaned up what I could and put it in a landfill, and this spring I am preparing actions to clean up the surrounding forests.
See what it looked like.

Co mogłem posprzątałem i oddałem na wysypisko, a tej wiosny przygotowuję akcje sprzątania okolicznych lasów.
Zobaczcie jak to wyglądało.

Śmieci_10.jpg

Śmieci_11.jpg

Smieci_5.jpg

Śmieci_6.jpg

manograf.png0
0
0.000
0 comments