PAL Power
0.325
Vote Value
0.000
PAL Power
86.836
Vote Value
0.000
avatar
Discoverer, traveler, cyclist. I am a man of the Czech lands. The man who looks around ... Jsem pouhý člověk země české, který se rozhlíží kolem sebe...
PAL Power
3.72
Vote Value
0.000
PAL Power
131.139
Vote Value
0.000
PAL Power
0.394
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0
PAL Power
1.867
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0
PAL Power
0.675
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0