Strange Butterflies / Motýle


Welcome to Prague, the Czech Republic, the heart of Europe. Something is always happening here. Is there little going on here, given that we are a capital city of one and a half million people? Maybe, but I can always find something to do here.

This weekend, new art installations appeared on the facade of the Máj (May) department store.

The work depicts a British World War II Spitfire fighter in 1:1 scale. But with butterfly wings. Why?

The author is David Černý (*1967), a well-known Prague artist and provocateur. He has probably created the most art objects of any artist living in Prague.

This butterfly has its wings almost pressed together.

But this butterfly has its wings spread. Will butterflies move their wings? David also creates moving installations.

This work of art caused a great response. There is a debate as to whether it is appropriate or not at this location. It is located on a building that has been declared a Cultural Monument of the Czech Republic. This means that its appearance is protected. It is located almost in the centre of the city, in a touristic area. Thousands and thousands of people pass through here every day.

I had no opinion of the work until I saw it. I'm not an architect, I'm not an art historian, I'm not an artist. But I kind of like the thing. And it won't be difficult to dismantle again if necessary.

I'm not an ardent supporter of David Cerny. But the quality of art is usually determined by time. You just have to wait.

Motýle
Vítejte v Praze, v České republice, v srdci Evropy. Pořád se tu něco děje. Děje se tady toho málo vzhledem k tomu, že jsme jeden a půl milionové hlavní město? Možná, ale já si tu pro sebe něco vždycky najdu.

Tento weekend se tu objevily na fasádě obchodního domu Máj nové umělecké instalace.

Dílo zobrazuje britskou stíhačku Spitfire z druhé světové války v měřítku 1:1. Ale s motýlími křídly. Proč?

Autorem je díla David Černý (*1967), známý pražský umělec a provokatér. Vytvořil v Praze pravděpodobně nejvíce uměleckých objektů ze všech žijících umělců.

Jeden motýl má křídla téměř přitisknutá k sobě. Druhý je má roztažená. Budou motýli svými křídly hýbat? David vytváří také pohyblivé instalace...

Tohle umělecké dílo vyvolalo velký ohlas. Vede se diskuse, zda je na tomto místě vhodné, nebo ne. Je umístěné na objektu, který je vyhlášen Kulturní památkou České republiky. To znamená, že jeho vzhled je chráněný. Nachází se skoro ve středu města, v turisticky vyhledávané oblasti. Denně tudy proudí tisíce a tisíce lidí.

Dokud jsem dílo neviděl, neměl jsem na něj žádný názor. Nejsem architekt, nejsem historik umění, nejsem umělec. Ale docela se mi to líbí. A nebude těžké ji v případě potřeby znovu rozebrat.

Nejsem horlivým příznivcem Davida Černého. Ale kvalitu umění obvykle určuje čas. Takže počkáme a uvidíme.

A na chodníku se předělává dlažba. Taky tam vznikají vyskládané siluety letadel. Ale je to natolik nehotové, že to není není lze pořádně rozeznat.0
0
0.000
13 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Butterfly that looks like a plane or a Plane that looks like a butterfly. haha!
Sending Love and Ecency Vote!

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Se přiznám, že mě osobně se to líbí, je to takové oživující, na rozdíl od jiných, někdy hodně provokativních děl Davida Černého. Máš vidět co za odezvu vyvolalo jeho dílo ve Veselí nad Moravou

Dokonce petici občanů za odstranění. Jihovýchod Moravy je hodně konzervativní a tohle vyvolalo opravdu pozdvižení. Babičky se prý i pokřižovaly, když to viděly. Ale zase si říkám, že je to lepší, než kdyby si toho nikdo ani nevšiml.
Kdyby to chtěl někdo najít, tak stačí zadat do vyhledávače souložící psi ve Veselí nad Moravou

0
0
0.000
avatar

Však i já píšu, že se mi tohle docela líbí. Souložící psi... Proč je zrovna nahoře bulldog a dole... To nepoznám. Nejsem přes psy.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

To taky nevím, aby to ještě nemělo nějaký skrytý smysl, podle dnešních propagovaných společenských teorií

0
0
0.000
avatar

Hiya, @livinguktaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Travel Digest #2220.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000
avatar

Mě se to osobně líbí. I jako provokace. A to ani nevím co to má vyprovokovat. Sám autor to nějak prezentuje, ale pohledy se různí. To už tak bývá. Vzpomeň si na Kaplického Chobocnici. Dokud Kaplický žil, tak katastrofa - stavět tohle? Ani náhodou. Po jeho smrti najednou ti samí co byli proti brojili za stavbu. Pak to zas utichlo.
Instalaci motýlů na budovu zřejmě musel někdo posvětit. Tak jakepak caviky ohledně umístnění.

0
0
0.000
avatar

I kdyby vylo všechno špatně, instalace je na rok. Původně měla být na budově sídla NATO. Ti motýli se mají hýbat a měnit barvy.

0
0
0.000
avatar

The butterfly looks very attractive and colorful up there.💗💗

0
0
0.000